Güngören Boşanma Avukatı

Güngören Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Güngören Boşanma Avukatı

Güngören Boşanma Avukatı

Yazımız içeriğinde Güngören boşanma avukatı ile boşanma hukuku ile ilgili genel bilgilere yer verilecektir. Ofisimiz İstanbul genelinde içinde aile hukuku ve boşanmanın da yer aldığı pek çok değişik alanda hizmet vermektedir.

Boşanma sebepleri arasında; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi sebepler bulunmaktadır. Bu sebepler, taraflar arasında gelişen olaylara göre değişiklik gösterebilir.

Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür. Boşanma davası;

 • Eşlerden birinin yerleşim yerinde,
 • Davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer,

aile mahkemesinde açılabilir. Türk Medeni Kanunu, boşanma davası açmaya hakkı bulunan eşin, dilerse boşanma, dilerse ayrılık talebinde bulunabileceğini açıkça belirtmiştir.

Boşanma davasında nafaka, tazminat, müşterek çocukların velayeti gibi konular hakkında da karar verilir. Medeni Kanun uyarınca boşanma davalarında;

 • Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma nedeniyle zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.
 • Aynı şekilde boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik hakları zarar gören taraf, bunda kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak kendisine uygun miktarda bir paranın ödenmesi talebinde bulunabilir.

Boşanma davalarında davayı hangi tarafın açmış olduğu önemli değildir. Önemli olan boşanma talebinde bulunan tarafın boşanma, tazminat ve varsa velayet talebine neden olan olayları ve sebepleri mahkeme önünde ispat etmesidir.

Boşanma davası dilekçesi nasıl hazırlanır?

Boşanma, tarafların hayatında bir dönüm noktası olup insan hayatında pek çok şeye etki eder. Bu nedenle bu davaya hazırlanırken ve dava sürecinde kişinin maddi manevi zarar görmemesi için dikkatli olması gerekir.

Boşanma davaları kişinin kendisi tarafından bizzat takip edilebileceği gibi davanın bir avukat ya da hukuk bürosu aracılığı ile takip edilmesi zorunlu değildir. Ancak yukarıda açıklamış olduğumuz üzere kişinin kendisi ve çocuklarının geleceğine etki edecek bu denli önemli bir konuda hataya düşmemesi için hukuki destek alması tavsiye olunmaktadır.

Boşanma dilekçesinde boşanmaya neden olaylar anlatılır. Talepler dikkatli ve özenli bir şekilde açık ve net olarak belirtilir. Bu kapsamda dava dilekçesi ile birlikte varsa tedbir nafakası, velayet ve diğer talepler açıkça yazılır.

Güngören boşanma avukatı konusunda hukuk ofisiniz tarafından verilen avukatlık hizmetleri nelerdir?

Hukuk ofisimizce Aile Hukuku alanında verilen hizmetler;

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir ve uzaklaştırma başvuruları ile itiraz başvuruları,
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması,
 • Evlilik ve mal rejimi sözleşmesinin hazırlanması,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
 • Nafakanın indirilmesi, artırılması, kaldırılması ile nafaka talepli tüm davalar,
 • Mal paylaşımı, mal rejiminin tasfiyesi davaları,
 • Velayet talepli davalar,
 • Babalık davaları,
 • Yurt dışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi talepli başvurular,

şeklindedir. Diğer konulardaki sorularınız ve detaylı bilgi için hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Güngören boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki destek talebinde bulunabilirim?

Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, tüm İstanbul genelinde aile hukuku ve boşanma davaları konularında hizmet vermekte olup ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki