Fazla Mesai (Çalışma) Ücreti Yargıtay Kararı

Fazla Mesai (Çalışma) Ücreti Yargıtay Kararı
Bireysel İş Hukuku
Fazla Mesai (Çalışma) Ücreti Yargıtay Kararı

Fazla mesai (çalışma) ücreti Yargıtay kararı

Bu yazımızda fazla mesai (çalışma) ücreti Yargıtay kararı konusunda gelen talepleri dikkate alarak önemli bir Yargıtay kararına yer vermek istedik. Fazla mesai (çalışma) ücreti, çalışanların en çok merak ettiği konuların başında gelmekte. Bu nedenle de Yargıtay tarafından verilen kararlar önem taşımakta ve takip edilmektedir. Son günlerde basına yansıyan ve çalışanlar açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bir karar ile ilgili detayları açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlü olup Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 08.06.2020 tarih, 2017/28986 E, 2020/5941 K, sayılı ilamında bu duruma netlik kazandırmıştır. Anılan kararında Yargıtay, ücret bordrolarına ilişkin kuralların burada da geçerli olduğunu açıklamıştır. İşçinin imzasını taşıyan bordrolar, sahteliği ispat oluncaya kadar kesin delil niteliği taşımaktadır. Bir başka ifade ile bordronun sahteliğinin ileri sürülerek bu durum ispatlanmadığı müddetçe imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılacaktır.

Fazla mesai (çalışma) ücreti Yargıtay kararı alacağın ispatı

Fazla çalışmanın ispatı hususunda;

İşyeri kayıtları,

İşçinin iş yerine giriş çıkış yaptığını gösteren belgeler,

İşyeri iç yazışmaları,

delil niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması halinde tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Karar metninde bunun haricinde herkesçe bilinen genel bazı vakıaların da bu noktada göz önüne alınabileceği belirtilmiş, işçinin fiilen yaptığı işin nitelik ve yoğunluğuna göre de fazla çalışmasının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği ifade edilmiştir.

İmzalı ücret bordrolarında görünen fazla çalışma ücreti

İmzalı ücret bordrolarından işçiye fazla çalışma ücreti ödendiğinin anlaşılması durumunda, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülerek bu yönde bir talepte bulunulması mümkün değildir. Bununla birlikte kararda, bordroda işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönünde ihtirazi kaydının bulunması durumunda, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabileceği açıklanmıştır.

Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıt bulunmaksızın imzalanmış olması halinde, işçinin bordroda belirtilenden fazla çalışması bulunduğunu yazılı belge ile kanıtlaması gerekecektir. Yine bununla bağlantılı şekilde, işçiye bordro imzalatılmamasına rağmen, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içerir her ay değişen miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalı ile yapılması halinde, işçi tarafından ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması neticesinde ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığı yazılı delille ispatlanmalıdır.

Yargıtay kararına konu olayda ise, fazla çalışma ücreti tahakkuku bulunan aylar yönünden ücret bordroları ile puantaj kayıtlarındaki imzalara işçi tarafından itiraz edilmiştir. Bu nedenle davacının imza itirazı üzerinde durulmak üzere;

  • İmzaların davacıya gösterilerek,
  • Gerektiğinde imza incelemesi yaptırılarak,

imzanın davacıya ait olup olmadığının belirlenmesinden sonra sonucuna göre bordroların işçi tarafından imzalandığının sabit olması durumunda, bu aylar hariç bırakılarak fazla çalışma ücretinin hesaplanması gerekirken, imzanın davacıya ait olup olmadığı belirlenmeksizin verilen kararın hatalı olup, bozmayı gerektirdiği açıklanmıştır. İlgili Yargıtay kararının tam metnini görmek için lütfen tıklayınız.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017-28986 Esas 2020-5941 Karar

Fazla mesai (çalışma) ücreti avukat

Hukuk ofisimiz, bireysel ve toplu iş hukuku alanlarında hizmetler vermekte olup 08504201155 numaralı hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilir, hukuki destek taleplerinizi iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki