Faizsiz Konut Araç Para İadesi

Faizsiz Konut Araç Para İadesi
Tüketici Hukuku
Faizsiz Konut Araç Para İadesi

Faizsiz konut araç para iadesi nedir?

Bilindiği üzere, 02.07.2021 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 01.07.2021 tarihli kararı ile, faizsiz konut araç para iadesi konusunda önemli bir adım atıldı. 02.07.2021 tarihli Resmi Gazetede de yayımlanan BDDK kararına göre, Kurulun 01.07.2021 tarihli toplantısı uyarınca;

 • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu

hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuru yapan ekli listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; intibak planı yeterli bulunmayan bazı şirketlerin yasanın yedinci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verildi. Bu nedenle bu tür finansman şirketlerine para yatıranlar da yatırdıkları paraları iade alıp alamayacaklarını sorgulamaya başladılar.

Açıklanan düzenleme kapsamında BDDK tarafından, Nisan 2021 tarihinden bu yana intibak başvuruları alınıyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 02.07.2021 tarihli Tasarruf Finansman Şirketleri hakkındaki basın açıklamasında, Kuruma intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden;

 • Ekli listede yer alan 6 şirketin intibak sürecinin devam ettirilmesine
 • 8 şirketin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine

karar verildiğini açıkladı.

Bu suretle gerekli intibak şartlarını taşımadığı için tasfiyesine karar verilen şirketlere;

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

tarafından Tasfiye Komisyonu atanacağı belirtildi. İlgili basın açıklamasında sözü edilen kararların titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında;

 • Kurum tarafından ulaşılan tespitler ışığında alınmış olduğu
 • Devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gerekli tüm işlemlerin ilgisine göre tasfiye komisyonu ve Kurum tarafından ivedilikle alınacağı

ifade edildi. Yine intibak incelemesi süren şirketler bakımından Kurum tarafından yapılan değerlendirmelerin devam etmekte olduğu, değerlendirmesi devam eden şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı açıklandı.

Başvuru nasıl ne zaman nereye yapılacak?

İşte yukarıda açıklamış olduğumuz bu süreç, tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlere ev araba alabilmek için yatırılan paraların iadesi hususunda önemli bir başlangıç oldu. Alınan kararlar ve devamında şartları yerine getirmeyen şirketlerin tasfiye sürecine girmesi ile birlikte ödenen paraların iadesi süreci başlatılabilecek. Bu nedenle BDDK tarafından yapılan açıklamaların dikkatle takip edilmesi önem arz etmekte.

Hangi şirketlerin tasfiyesine karar verildi?

Tasfiyesine karar verilen şirketler arasında;

 • İktisatevim Gayrimenkul A.Ş
 • Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş
 • Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş
 • Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş
 • Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş
 • Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon A.Ş
 • Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş
 • HH Aydın Yatırım Holding A.Ş
 • İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş
 • Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş
 • İstek Evim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş
 • İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul A.Ş
 • Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş
 • Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş
 • Değer Tasarruf Gayrimenkul A.Ş
 • Önceevim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş
 • Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon ve Pazarlama Ticaret A.Ş
 • Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş
 • Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv ve Organizasyon A.Ş
 • Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş
 • Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş

şirketleri yer alıyor. Buna göre açıklanan şirketlerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkilerinin bulunmadığı 02.07.2021 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun basın açıklamasında da belirtildi.

Tasfiye süreci nasıl işleyecek?

28.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

Kurul tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin, TMSF tarafından atanacak en az 3 kişilik tasfiye komisyonu tarafından tasfiye edileceği belirlendi. Yine yasa uyarınca tasfiye komisyonu üyeleri ile bu kişiler tarafından temsil yetkisini haiz olmak üzere görevlendirilenler 5411 sayılı yasanın 127. maddesine tabi olacaklar.

Faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar verilen şirketler hakkında 5411 sayılı yasanın 106. maddesinin 2. 7. 9. ve 10. fıkraları, 108, 109, 110, 132, 133, 134, 137, 138, 140, 141 ve 142. madde hükümleri kıyasen uygulanacak. Faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin varlıklarının yükümlülüklerini karşılamadığının tespiti durumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu kararına istinaden tasfiye komisyonu mahkemeden, bu şirketlerin iflasını talep edebilecek. Hakkında iflas kararı verilen tasarruf finansman şirketinin iflas tasfiyesinde 5411 sayılı yasanın 106. maddesi kıyasen uygulanacak. Yine düzenleme uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu, bu konu ile ilgili tasfiyeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Son gelişmelere göre ise BDDK tarafından 28.07.2021 tarihinde yapılan basın açıklaması uyarınca;

28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7333 sayılı yasa ile 6361 sayılı yasanın 50/A maddesinin 2. fıkrasında değişikliğe gidilerek tasfiye komisyonunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanacağı ve tasfiye işlemlerinin bu komisyon tarafından yürütüleceğinin hüküm altına alınmış olduğu belirtilerek bu kapsamda tasfiyeye ilişkin süreçlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütüleceği açıklanmıştır.

Faizsiz konut araç para iadesi avukat istanbul

Peki başvuru süresi ne zaman ve ne zamana kadar başvuru yapılabilecek? Faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansmanı sistemine yatırılan paraların iadesi başvuru süresi ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ödenen paraların iadesi ve konunun hukuki zeminde takibi ile hukuki danışmanlık hizmeti almak için 08504201155 iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilir, bu kapsamdaki taleplerinizi iletebilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki