Faizsiz Konut Araç Para İadesi

Faizsiz Konut Araç Para İadesi
Tüketici Hukuku
Faizsiz Konut Araç Para İadesi

Faizsiz konut araç para iadesi nedir?

Bilindiği üzere, 02.07.2021 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 01.07.2021 tarihli kararı ile, faizsiz konut araç para iadesi konusunda önemli bir adım atıldı. 02.07.2021 tarihli Resmi Gazetede de yayımlanan BDDK kararına göre, Kurulun 01.07.2021 tarihli toplantısı uyarınca;

  • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu

hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuru yapan ekli listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; intibak planı yeterli bulunmayan bazı şirketlerin yasanın yedinci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verildi. Bu nedenle bu tür finansman şirketlerine para yatıranlar da yatırdıkları paraları iade alıp alamayacaklarını sorgulamaya başladılar.

Açıklanan düzenleme kapsamında BDDK tarafından, Nisan 2021 tarihinden bu yana intibak başvuruları alınıyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 02.07.2021 tarihli Tasarruf Finansman Şirketleri hakkındaki basın açıklamasında, Kuruma intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden;

  • Ekli listede yer alan 6 şirketin intibak sürecinin devam ettirilmesine
  • 8 şirketin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine

karar verildiğini açıkladı. Bu suretle gerekli intibak şartlarını taşımadığı için tasfiyesine karar verilen şirketlere;

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

tarafından Tasfiye Komisyonu atanacağı belirtildi. İlgili basın açıklamasında sözü edilen kararların titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında;

  • Kurum tarafından ulaşılan tespitler ışığında alınmış olduğu
  • Devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gerekli tüm işlemlerin ilgisine göre tasfiye komisyonu ve Kurum tarafından ivedilikle alınacağı

ifade edildi. Yine intibak incelemesi süren şirketler bakımından Kurum tarafından yapılan değerlendirmelerin devam etmekte olduğu, değerlendirmesi devam eden şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı açıklandı.

Başvuru nasıl ne zaman nereye yapılacak?

İşte yukarıda açıklamış olduğumuz bu süreç, tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlere ev araba alabilmek için yatırılan paraların iadesi hususunda önemli bir başlangıç oldu. Alınan kararlar ve devamında şartları yerine getirmeyen şirketlerin tasfiye sürecine girmesi ile birlikte ödenen paraların iadesi süreci başlatılabilecek. Bu nedenle BDDK tarafından yapılan açıklamaların dikkatle takip edilmesi önem arz etmekte.

Peki başvuru süresi ne zaman ve ne zamana kadar başvuru yapılabilecek? Faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansmanı sistemine yatırılan paraların iadesi başvuru süresi ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ödenen paraların iadesi ve konunun hukuki zeminde takibi ile hukuki danışmanlık hizmeti almak için 08504201155 iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilir, bu kapsamdaki taleplerinizi iletebilirsiniz.

Önceki