7248 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Yolları ve Başvurusu

7248 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Yolları ve Başvurusu
Tazminat Hukuku
7248 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Yolları ve Başvurusu

7248 sayılı kanun kapsamında itiraz yolları nelerdir?

Yazımız içeriğinde 7248 sayılı kanun kapsamında itiraz yolları merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere yasa kapsamında Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevi zararların Hazine tarafından karşılanmasına karar verilmiş olup yasa uyarınca 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon kurulmuş olup, üç aylık başvuru süresine istinaden komisyona yapılan yapılan başvuruların incelenmesine devam edilmektedir.

7248 sayılı yasa ile, başvuru sürecine ilişkin usul ve esasların yanında itiraz yolları ve yöntemleri de açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre komisyon kararlarına karşı;

  • Kararın tebliğini izleyen on beş gün içerisinde,
  • Bir defaya mahsus olmak üzere

Komisyona itiraz başvurusunda bulunulabilecektir. Yapılacak itiraz üzerine verilen kararlara karşı ise ilk derece mahkemesi sıfatı ile Danıştay’da dava açılabilir. Yine yasa uyarınca açılacak bu davaların acele işlerden sayılmasına kanun ile karar verilmiştir.

Ne zaman ve nasıl itiraz edilecek?

Yazımızı yayınlamış olduğumuz tarih itibarıyla komisyon tarafından yapılan incelemeler devam etmektedir. Bu vesile ile herhangi bir itirazda bulunulabilmesi için komisyonun kararı beklenmelidir. Ayrıca bu karar yasa uyarınca ilgili tazminat komisyonu tarafından hak sahiplerine tebliğ edilmeli yapılacak itirazlar da kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz başvurusunun bir defaya mahsus yapılabileceği yasada açıkça belirtilmiştir. Ayrıca yapılan itiraz üzerine verilen kararlara karşı da ilk derece mahkemesi sıfatı ile Danıştay’da dava açılabilmesi mümkündür.

Kimler itirazda bulunabilir?

İtiraz başvurusu hak sahipleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi vekil tarafından da yapılabilecektir.

İtiraz ücreti ne kadar?

Yasa uyarınca komisyona yapılacak başvurular için herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyeceği açıklanmıştır. Komisyonun itiraz üzerine verdiği kararlara karşı Danıştay’da açılacak davalarda karar ve ilam harcı maktu alınacak ve dava sonunda maktu vekalet ücretine hükmedilecektir.

7248 sayılı kanun kapsamında itiraz ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti alabilir miyim?

Komisyona yapılacak başvurular ile başvuru sahiplerince önceden bizzat kendileri tarafından yapılmış başvurularla ilgili olarak sürecin sonradan takibi, sonuçlandırılması, itiraz başvurusunda bulunulması, dava açılması gibi hususlarda hukuk ofisimiz tarafından danışmanlık hizmetleri verilmekte olup detaylı bilgi ve hukuki danışmanlık hizmetleri için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı iletişim hattımız üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Önceki
Sonraki