Esenyurt Boşanma Avukatı

Esenyurt Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Esenyurt Boşanma Avukatı

Esenyurt Boşanma Avukatı

Bilgilendirme yazımız içeriğinde Esenyurt boşanma avukatı ve boşanma davaları hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Ofisimiz tüm İstanbul genelinde boşanma, velayet, nafaka artırım, tazminat, mal paylaşımı ve aile hukuku ile ilgili tüm konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak iki ayrı şekilde görülebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların anlaşarak evlilik birliğini sona erdirmesi söz konusu iken nafaka, tazminat, velayet ve benzeri hususlarda anlaşılamaması halinde çekişmeli boşanma davası sürecinin takibinden söz etmek gerekir.

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre daha kolay ve masrafsız bir sürece karşılık gelir. Nitekim anlaşmalı boşanmanın hem avukatlık hizmetleri hem de dava harç ve giderleri açısından maliyeti azaltan bir durumunun olmasının yanında kişiyi uzun ve manevi anlamda yorucu bir süreçten kurtaran bir yapısı bulunmaktadır.

Aile hukukunda boşanma sebepleri nelerdir?

Uygulamada boşanmaya neden olan pek çok neden bulunmakta olup bu nedenler Türk Medeni Kanunu içeriğinde de açıkça düzenlenmiştir. Boşanma nedenleri arasında;

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,

gibi boşanma nedenleri yer alır. Boşanmaya sebep olan olaylar çeşitlilik arz etmekte olup durumunuzu daha iyi anlamak ve  detaylı bilgi paylaşımında bulunmak için hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davasında Velayet

Türk Medeni Kanunu 323. maddesi uyarınca ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan ya da kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu durum boşanma davaları açısından da geçerli olup boşanma davalarında hakim, hem boşanma davasının devamında hem de boşanma davası sonrasında velayetin kendisine verilmediği tarafın müşterek çocuk veya çocuklarla kişisel ilişki kurmasına ilişkin şartları düzenler.

Nafaka

Boşanma davalarında en çok merak edilen konulardan birisi de nafakadır. Nitekim boşanma davasının görüldüğü esnada ve sonrasındaki maddi şartlar, tarafların boşanmaya karar vermesinde ya da boşanmaktan vazgeçmesine etki etmektedir.

Boşanma davalarında hakim, eşlerin barınması, geçimi, eşlerin mallarının yönetimi ve çocukların bakımı ile korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden almakta olup buna nafaka da dahildir. Bu önlemlerin alınmasına hakim tarafından karar verilebileceği gibi kişinin kendisi veya boşanma avukatı tarafından da bu talepler mahkemeye iletilebilir.

Boşanma talebinde bulunan tarafın kendisi ve velayet talebinde bulunduğu müşterek çocuklar açısından nafakaya konu giderlerin delillendirilmesi ile dava devam ederken yapılacak ekonomik sosyal durum araştırması neticesinde nafakayı ödeyecek tarafın mali durumu ve ödeme gücü de göz önünde bulundurularak hakim tarafından uygun bir nafaka ödenmesine karar verilir.

Boşanma dava dilekçesi ile birlikte tedbir nafakası talebinde de bulunulabilmekte olup tedbir nafakası boşanma davası süresince nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısına ödenir. Boşanma davasında verilecek kararın kesinleşmesinden itibaren tedbir nafakası, çocuklar için yoksulluk, eş için iştirak nafakası adını alır.

Tazminat

Boşanma davalarında önem taşıyan bir başka konu tazminattır. Türk Medeni Kanunu, boşanmada tazminat konusuna hem maddi hem de manevi tazminat yönünden açıklık getirmiştir. Neticesi ve miktarı, boşanma davası sonuçlandığında belirlenmek üzere;

Boşanma davalarında mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat talebinde bulunabilir.

Benzer şekilde boşanmaya neden olan olaylar nedeni ile kişilik hakları zedelenen taraf, bunda kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak kendisine uygun miktarda bir paranın ödenmesini talep edebilir.

Esenyurt boşanma avukatı konusunda ofisiniz tarafından verilen avukatlık hizmetleri nelerdir?

Ofisimiz tarafından Aile hukuku alanında verilen hizmetler arasında;

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir ve uzaklaştırma talepleri ile itirazlar,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
 • Evlilik ve mal rejimi sözleşmesi hazırlanması,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
 • Nafakanın indirilmesi (azaltılması), artırılması, kaldırılması ile nafaka talepli tüm davalar,
 • Mal paylaşımı, mal rejiminin tasfiyesi davaları,
 • Velayet davaları,
 • Babalık davaları,
 • Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,

ve benzeri hizmetler yer almakta olup benzer ve diğer konularda detaylı bilgi için hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Esenyurt boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Esenyurt boşanma avukatı konusunda hukuki yardım ve destek talebinde bulunmak için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 şeklindeki iletişim hattımızdan ofisimizle iletişime geçebilir, görüşmek için randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Önceki
Sonraki