Zina Nedeniyle Boşanma Hakkında Genel Bilgiler

Zina Nedeniyle Boşanma Hakkında Genel Bilgiler
Aile Hukuku
Zina Nedeniyle Boşanma Hakkında Genel Bilgiler

Zina nedeniyle boşanma nedir?

Hukukumuzda boşanma için değişik nedenler düzenlenmiş olup bu yazımızda zina nedeniyle boşanma hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Bildiğimiz üzere boşanma nedenleri, Türk Medeni Kanunu 161-166 maddeleri arasında düzenlenmiş olup zina nedeniyle boşanma da bu sebepler arasında gösterilmiştir.

Türk Medeni Kanunu 161. maddesindeki bu düzenleme uyarınca eşlerden birinin zina etmesi, diğer eşin boşanma davası açması için dayanak oluşturabilmektedir. Genel itibarıyla boşanma davalarında zina tek boşanma nedeni olarak gösterilmemekte zina yanında başka nedenler de gündeme gelebilmektedir. Bunun yanında zinanın varlığı durumunda yalnızca zina nedeni ile de boşanma davası açılması mümkündür.

Nitekim örneğin açılan boşanma davasında hem zina (TMK m. 161) hem de evlilik birliğinin sarsılması boşanma nedeni (TMK m. 166/1) ile birlikte boşanma talebinde bulunulmuş olması durumunda, mahkeme tarafından zinaya dayalı boşanma davasının reddine karar vermesi halinde dahi evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma davasının kabulü ile tarafların Türk Medeni Kanunu 166/1. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilebilecektir.

Zina nedeniyle boşanma davası açma süresi

Zina nedeni ile boşanma sebebine dayanmak için yasada bir süre öngörülmüştür. Bu düzenleme uyarınca dava açmaya hakkı olan eşin zinaya dayanan boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmesi ile dava hakkı düşeceğinden açıklanan süre içerisinde zina nedeniyle boşanma davası açılmış olmalıdır.

Zinanın varlığın halinde affeden tarafın dava hakkının bulunmadığı Türk Medeni Kanununda açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle zina boşanma nedenine dayanan tarafın bu konuda da dikkatli olması gerekir.

Zina, boşanma ve tazminat

Tazminat, zina söz konusu olduğunda boşanma davalarında en çok gündeme gelen ve merak edilen konuların başında gelmektedir. Zira burada zina boşanma nedenine dayanan taraf, boşanma ile birlikte boşanmaya neden olan olaylar nedeni ile kişilik haklarının saldırıya uğradığından mütevellit, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamak amacı ile hareket etmektedir.

Bu nedenle gerek zina boşanma nedeni açısından, gerekse diğer boşanma nedenleri açısından tazminat söz konusu olduğunda, hakim tarafından hükmedilecek tazminat miktarının kişilik haklarını ihlal eden fiil ile tazminat miktarı arasında makul bir ölçülülük oranına sahip olması gerekmektedir. Nitekim emsal yargı kararları da bu yönde olup bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar ortaya çıkaran ölçüde manevi tazminat takdirinde bulunulması tazminat müessesesini amacından saptırabilecektir.

Hakim tarafından haklı olan tarafa ödenecek tazminat miktarı belirlenirken, bir yandan kişilik hakları zarar gören tarafın;

  • Ekonomik ve sosyal durumu,
  • Boşanmada kusuru bulunup bulunmadığını ve varsa kusur derecesi,
  • Fiilin ağırlığı,

şeklindeki kriterler göz önünde bulundurulurken diğer yandan da,

  • Kişilik haklarına saldırıda bulunan tarafın kusur derecesi,
  • Ekonomik ve sosyal durumu,

gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Zira tüm bunların aynı anda gözetilmesinin temel nedeni, takdir edilecek manevi tazminat miktarının, ölçülülük ilkesine uygun şekilde belirlenmesidir.

Zina avukatı istanbul

Zina boşanma nedenine dayalı avukatlık hizmetleri için 08504201155 iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişim kurabilir, hukuki destek taleplerinizi Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne iletebilirsiniz.

Önceki
Sonraki