Hayata Kast Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

  • Anasayfa
  • /
  • Aile Hukuku
  • /
  • Hayata Kast Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi
Hayata Kast Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi
Aile Hukuku
Hayata Kast Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış nedir?

Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış, hukukumuzda boşanma nedenleri arasında sayılmıştır. Türk Medeni Kanunu 162. maddesinde açıklanan bu boşanma nedeni ile kişinin;

  • Hayatına kast edilmesi,
  • Pek kötü bir davranışa maruz kalması,
  • Onur kırıcı bir davranışa maruz kalması,

gibi durumlar boşanma nedeni olarak kabul olunabilecek ve hakim tarafından boşanmaya karar verilebilecektir. Açılacak davada bu boşanma nedenine dayanabilmek için hazırlanacak dilekçenin bu boşanma nedenine ilişkin unsurları ve delilleri içeriyor olması gerekmektedir.

Daha önceki yazılarımızda ifade ettiğimiz üzere boşanma, geçerli şekilde kurulmuş bir evliliğin sonradan ortaya çıkan ve yasada öngörülen bazı nedenlere istinaden mahkeme kararı ile sona erdirilmesinin talep olunmasıdır. Açıkladığımız sebep ise yasada boşanma için öngörülen nedenlerden bir tanesidir.

Yasa uyarınca eşlerden her biri, diğeri tarafından hayatına kastedilmesi yahut kendisine pek kötü davranılması veya ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması nedeni ile boşanma davası açabilecektir. Aynı zamanda yasada davaya hakkı olan eşin;

  • Boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay,
  • Her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle,

dava hakkının düşeceği açıklanmıştır. Affeden tarafın dava hakkı bulunmamaktadır.

Onur kırıcı davranış nedir?

Emsal yargı kararları, tarafların birbirlerine yönelik sürekli ağır hakaret ve fiziksel şiddete ilişkin eylemlerini onur kırıcı davranış olarak kabul etmektedir. Bu nedenle açıklanan şekildeki ve benzer sayılabilecek durumların varlığı halinde Türk Medeni Kanunu 162. maddesindeki boşanma koşullarının gerçekleşmiş olduğu kabul edilecektir.

Bu boşanma nedenine dayanabilmek için bu nedenden ötürü boşanma davası açan tarafın açıklanan şekildeki karşı taraf eylemlerini affetmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca boşanma kapsamında buna dayanan tarafın açıklandığı şekildeki eylemleri affettiğine dair bir delil de bulunmamalıdır. Bununla birlikte dava açıldıktan sonra gerçekleşen olayların verilecek hükme esas alınmayacağı da unutulmamalıdır.

Eşlerin birbirlerine fiziksel şiddet uygulaması ve sarf ettiği hakaret sözcükleri onur kırıcı davranış sayılabilecektir. Bu takdirde Türk Medeni Kanunu 162. maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu kabul edilecek ve boşanmaya karar verilebilecektir.

Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma dilekçesi avukatı istanbul

Aile hukukundan kaynaklı destek talepleriniz için 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişim kurabilirsiniz.

Önceki
Sonraki