Emlakçının İmzalamadığı Sözleşme Geçerli mi?

Emlakçının İmzalamadığı Sözleşme Geçerli mi?
Gayrimenkul Hukuku
Emlakçının İmzalamadığı Sözleşme Geçerli mi?

Emlakçının imzalamadığı sözleşme geçerli olur mu, geçerli midir?

Son günlerde haberlere de sıkça konu olduğu üzere emlakçının imzalamadığı sözleşme geçerli mi sorusu bir kez daha gündeme geldi. Buna göre Yargıtay tarafından verilen emsal karar uyarınca tellallık sözleşmesinde emlakçının imzasının bulunmaması sözleşmeyi geçersiz hale getirmekte. Yazımızda bu konunun detaylarına yer verecek ve emsal karar hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız.

Basına da yansıyan emsal kararda, tellallık aktinde her iki tarafın imzalarının bulunmasının şart olduğu açıkça ifade edildi. Buna göre; tellal olan davacının imzasının bulunmadığı sözleşme söz konusu olduğunda taraflar arasında geçerli bir sözleşmenin kurulduğundan bahsedilemeyecektir. Davanın açılmasından sonra imza eksikliğinin tamamlanmasının ise sonuca bir etkisi bulunmayacaktır. Bu nedenle davacı emlakçılar açısından, imzanın bulunmadığı ve bu nedenle geçerliliği kabul görmeyecek bir sözleşmeye dayanılarak herhangi bir hak iddiasında bulunulması mümkün olmayacaktır.

Yasal gerekçe

Emsal Yargıtay kararı ile, tellallık sözleşmesinden doğan alacaklar söz konusu olduğunda tellallık sözleşmesini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu 520. maddesine işaret edilerek taşınmazlarla ilgili simsarlık sözleşmelerinin, yazılı şekilde yapılmadığı müddetçe geçerli olmayacağının açık bir şekilde düzenlendiği açıklanmış, yasa maddesi hükmünün buyurucu nitelikte olduğu ifade edilmiştir.

Tellallık sözleşmesi için öngörülen yazılı şekil kuralı, ispat değil geçerlilik koşuludur. Bu nedenle taraflarca ileri sürülmese dahi mahkeme tarafından doğrudan gözetilir. Yazılı şekilde yapılması yasada öngörülen ve özellikle tellallık sözleşmesinde olduğu gibi tarafları karşılıklı yüküm altına sokan bir sözleşmenin hukuken geçerlik kazanabilmesi ancak borç yüklenenlerin imzalarının varlığı ile mümkündür. (T.B.K 14)

Emlakçılık sözleşmesinde imza eksikliği

Yalnızca bir tarafça imzalanmış olan bir belge hukuken tek taraflı bir irade açıklanması niteliğini taşır. Böyle bir belgenin hakkın esasına yönelik biçim eksikliği nedeni ile taraflar açısından bağlayıcılığı kabul edilemez. Bu halde bu şekilde bir belgeye dayanan tarafın iyi niyetli olmasının, yazılı şekle ilişkin hukuki esaslara bir etkisi bulunmamaktadır. Bu vesile ile emsal Yargıtay kararında tellallık aktinde her iki tarafın imzalarının bulunmasının şart olduğu açıklanmıştır.

Sözleşme üzerinde tellal olan tarafın imzasının bulunmaması durumunda geçerli bir sözleşmenin kurulduğundan bahsedilemeyecektir. Yukarıda da açıkladığımız üzere davanın açılmasından sonra imza noksanlığının tamamlanmasının sonuca bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle  tarafından baştan geçerli olmayan bir sözleşmeye dayanarak herhangi bir hak iddiasında bulunulamayacaktır. İmzasız bir belgeye dayanarak talepte ısrarın sürdürülmesi durumunda ise davanın reddine karar verilebilecektir.

Emlakçılık tellallık sözleşmesi, sözleşmeleri avukatı istanbul ve benzer konulardaki hukuki destek talepleriniz için 08504201155 iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişim kurabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki