Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu nedir, suçun cezası nedir?

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, Türk Ceza Yasası 135. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Suçun oluşması için, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi gerekir. Kişinin rızasına istinaden kendisi ile ilgili bilgilerin kayda alınması suç oluşturmaz. Yine yasa ile düzenlenmiş durumlardan kaynaklanacak şekilde verilerin kaydedilmesi halinde suç oluşmayacaktır.

Yasa gerekçesinde kişiye özel bilgilerin amaçları haricinde kullanılmasından ya da herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmek suretiyle bundan hukuka aykırı olarak yararlanılmasından dolayı hakkında bilgi toplanan kişilerin büyük zararlara uğrayabildiği açıklanmış, bu nedenle bu kişilerle ilgili bilgilerin hukuka aykırı olarak kayda alınmasının suç olarak tanımlandığı ifade edilmiştir. Bu suç türünde suçun konusu, kişisel verilerdir. Gerçek kişi ile ilgili her türlü bilgi, kişisel veri olarak kabul edilmelidir.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu şikayete bağlı mıdır?

Bu suç, şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu nedenle mağdurun şikayetinden vazgeçmesi ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. TCK 139. maddesinde bu hususa açıkça yer verilmiştir. Bu madde uyarınca “kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır” şeklindeki açıklama ile bu suç türü şikayete bağlı suçlardan hariç tutulmuştur.

Cezayı artıran nedenler

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun;

a) Kamu görevlisi tarafından ve kamu görevinin verdiği yetkinin kötüye kullanılması sureti ile,

b) Belirli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan faydalanmak sureti ile,

işlendiği durumlarda sanığa verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Zamanaşımı

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu avukat istanbul

Kişisel bilgilerin 3. kişilerle paylaşılması, tck 136, tck 136 uzlaşma, kişisel verilerin ihlali tazminat, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması kanunu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması, ceza avukatı istanbul ve benzer konularda hukuki danışmanlık talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki