Uluslararası Casusluk Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Uluslararası Casusluk Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Uluslararası Casusluk Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Uluslararası casusluk suçu nedir, uluslararası casusluk suçunun cezası nedir?

Bu makalemizde uluslararası casusluk suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 331. maddesinde, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk başlığı altında açıklanmıştır.

Buna göre; Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları açısından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askeri casusluk amaçlı olarak temin eden vatandaş veya bunu Türkiye’de temin etmiş bulunan yabancı bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun faili

Suçun faili, vatandaş veya yabancı devlet vatandaşı olabilir. Yabancı açısından ise uluslararası casusluk suçu Türkiye’de işlenebilir.

Suçun maddi konusu

Suçun maddi konusu, madde içeriğinde açıklandığı üzere yabancı bir devletin güvenliği ya da iç veya dış siyasal yararları açısından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerdir. Suç, bir veya birden çok kişi ile birlikte gerçekleştirilebilir. Bu suretle suçun kanuni tanımında açıklanan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.

Suç nasıl oluşur?

Suç, yabancı bir devletin güvenliği ya da iç veya dış siyasal yararları açısından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askeri casusluk amaçlı olarak temin edilmesi ile tamamlanmış olur. Suçun tamamlanması için, elde edilen bilgilerin bir zarar oluşturması aranmaz, bu bilgilerin temini suçun oluşması için yeterlidir.

Yasa gerekçesi

Yasa gerekçesinde Devletin ülkesinde iki yabancı devletin birbirine karşı casusluk faaliyetlerini icra etmelerinin, yabancı devletler üzerinde olumsuz etki yaratarak, uluslararası ilişkilerin bozulmasına neden olabileceği öngörüldüğünden, bu fiillerin de niteliği itibarıyla cezalandırılmasının uygun görüldüğü ve bu suretle uluslararası casusluğun cezalandırıldığı açıklanmıştır.

Düzenleme ile korunan hukuki yarar, Türkiye’nin uluslararası itibarıdır.

Uluslararası casusluk suçu zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi, TCK 66. maddesi gereğince sekiz yıl olarak belirlenmiştir.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Uluslararası casusluk suçu avukat istanbul

Hukuki danışmanlıkla ilgili talep ve iletişim için 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki