Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu nedir, suçun cezası nedir?

Bu makalede, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 288. maddesinde, Adliyeye Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Görülmekte olan bir davada ya da yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yolu İle İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Türk Ceza Kanun ile TCK 288. maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Düzenleme ile, görülmekte olan bir dava veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı mütalaada veya beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemek amacı ile alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak, suç olarak tanımlanmaktadır.

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu nasıl oluşur?

Suçun oluşabilmesi için, yapılan açıklama, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye elverişli olmalıdır. Elverişlilik kavramından neyin anlaşılması gerektiği hususunda, Türk Ceza Kanunu’nun “Suça teşebbüs” kenar başlıklı 35. maddesinde yer alan hükmün ve gerekçesinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu madde uyarınca kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

Yasa değişikliğine ilişkin gerekçe uyarınca, yapılan açıklamanın, yargı görevi yapanın hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi; bilirkişinin veya tanığın gerçeğe aykırı mütalâada veya beyanda bulunması amacına yönelik olması gerekir. Suçun oluşması açısından yapılan açıklama aleni olmalıdır. Açıklamanın yazılı veya sözlü olması ya da basın ve yayın yoluyla yapılması ise önem taşımaz.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılamaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu avukat istanbul

Tüm hukuki konulardaki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki