Devletin Güvenliğine Ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu

  • Anasayfa
  • /
  • Ceza Hukuku
  • /
  • Devletin Güvenliğine Ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu
Devletin Güvenliğine Ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu
Ceza Hukuku
Devletin Güvenliğine Ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama Suçu

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu nedir, suçun cezası nedir?

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu, TCK 329. maddesinde, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği gereği gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun savaş zamanında işlenmesi

Fiilin, savaş zamanında işlenmesi ya da Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuş olması halinde, fail, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. TCK 229/2

Fiilin taksir sonucunda meydana gelmesi TCK 329/3

TCK 329/3 maddesi uyarınca fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş olması halinde faile birinci fıkrada yazılı olan halde altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı hallerden birinin varlığı halinde ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

Düzenlemenin üçüncü fıkrası ile, failin taksiri sonucunda fiilin işlenmesine neden olunması hali cezalandırılmaktadır. Bu durumda birinci ve ikinci fıkraların ihlali açısından ayrı ayrı değerlendirme yapmak gerekir. Buna istinaden uygulanacak yaptırımlarda ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu fıkra ile cezalandırılan fiil, taksir sonucu Devletin güvenliği ya da iç veya dış siyasal yararlarının gizli kalmasını gerektiren bilgilerin, bu bilgileri açıklayan kişinin eline geçmiş olmasıdır.

Yasa gerekçesi

Yasa gerekçesinde düzenleme ile, Devletin güvenliği ya da iç ve dış siyasal yararları gereğince niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmasının cezalandırılmakta ve bu suretle ülke güvenliği ve yararlarının korunmakta olduğu açıklanmaktadır.

Suçun maddi unsuru

“Açıklama” fiili suçun maddi unsurudur. Bu suretle “açıklama”, yukarıda özellikleri belirtilen Devlet sırlarının bir veya birden fazla kişiye bildirilmesi ve naklidir. Bu açıklamanın ne şekilde yapıldığının önemi yoktur.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi suçun basit hali açısından on beş yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu avukat istanbul

Hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 irtibat numarasından hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki