Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

  • Anasayfa
  • /
  • Ceza Hukuku
  • /
  • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
Ceza Hukuku
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

Ticari sır niteliğindeki bilgi belgelerin açıklanması suçu nedir, suçun cezası nedir?

Bu makalemizde ticari sır niteliğinde bilgi belgelerin açıklanması suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu, TCK 239. maddesinde Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında açıklanmıştır.

Buna göre; Sıfat ya da görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri bu konuda yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kimse, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi ya da belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkra uyarınca aynı cezaya hükmolunur.

Yukarıda açıklamış olduğumuz hükümler, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır.

Açıklamış olduğumuz sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu durumda ise şikayet koşulu aranmaz.

Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle bir kişinin bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya zorlanması halinde fail üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu nasıl oluşur?

Suç, ticari sır, bankacılık sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin bu konuda yetkisiz kişilere verilmesi ile tamamlanır. Failin bundan bir yararının bulunması veya fayda sağlaması suçun oluşması için bir zorunluluk değildir.

Yasa gerekçesinde bilgi ya da belgelerin sır niteliğinde olup olmadığının hakim tarafından belirleneceği açıklanmıştır. Düzenlemenin ikinci fıkrasında açıklanan fenni ya da sınai sırlar, sanayicinin işletmesinin faydasına olan ve bu nedenle kişinin niteliği gereği gizli tutmak istediği hususlardır.

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrının Türkiye’de oturmayan bir yabancı veya memurlarına açıklanması

Bu durumda suçun temel haline nazaran daha ağır bir ceza öngörülmüştür. Buna göre sırrın Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklanması halinde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılacaktır. Ayrıca bu halde suçun takibi ise şikayet koşuluna bağlı bulunmayacaktır.

Ticari sır niteliğinde bilgi belgelerin açıklanması suçu zamanaşımı

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Ticari sır niteliğinde bilgi belgelerin açıklanması suçu görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Uzlaşma

Suç, 4. fıkrası hariç olmak üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 253. maddesi kapsamında uzlaşmaya tabi suçlardandır.

Şikayet

Suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının takibi, temel hali açısından şikayete bağlıdır.

Ticari sır niteliğinde bilgi belgelerin açıklanması suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki