Mal Veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Mal Veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Mal Veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Mal veya hizmet satımından kaçınma suçu nedir, mal veya hizmet satımından kaçınma suçunun cezası nedir?

Bu makalemizde mal veya hizmet satımından kaçınma suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 240. maddesinde Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Belirli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına sebep olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun faili, açıklanan mal ve hizmeti ticari amaçla satan ya da veren kişiler olup suç kasten işlenebilen suçlardandır. Bu nedenle mal veya hizmeti satmaktan kaçınmak suretiyle kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkabileceğini bilerek ve isteyerek hareket edilmelidir.

Kamunun ihtiyacı olan mal ya da hizmetin satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi, kaçırılması, saklanması da bu kapsamda değerlendirilebilir. Hatta mal veya hizmetin satın alınamayacak kadar fahiş bir fiyattan satılması  da buna eklenebilir.

Yasa gerekçesi

Yasa gerekçesi uyarınca; Düzenleme ile, belirli bir mal ya da hizmetin satmaktan kaçınılması fiili suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, suç nedeni ile failin cezalandırılabilmesi, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınılması sureti ile kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına sebep olunması şartına bağlıdır. Bu şekilde, kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması, sözü edilen suçun objektif cezalandırılabilme şartını oluşturur.

Emsal olarak; özel hukuk tüzel kişileri tarafından verilen sağlık hizmetlerinin aksatılması, toplu taşıma hizmetlerinin durdurulması, temel ihtiyaç maddelerinin üretiminin durdurulması, akaryakıt satışının durdurulması, ilaç satılmaması şeklindeki eylemler kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden gösterilebilir.

Bir başka ifade ile tek başına bir hizmetin verilmesinden ya da bir malın satılmasından kaçınılması kamu için acil bir ihtiyacın doğmaması halinde tek başına suçun oluşması ve cezalandırma için yeterli değildir.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Mal veya hizmet satımından kaçınma suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşarak randevu talebinde bulunabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki