Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma Suçu Hakkında

Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma Suçu Hakkında
Ceza Hukuku
Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma Suçu Hakkında

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma suçu nedir, suçun cezası nedir?

Bu makalemizde kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 238. maddesinde Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; Taahhüt ettiği bir işi yerine getirmeyerek, kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu hizmeti veya genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin ortadan kalkmasına ya da önemli ölçüde azalmasına sebep olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Suç kasten işlenebilen suçlardan olup özgü suçlardan olması nedeniyle yalnızca taahhüdünü yerine getirmeyen kişi tarafından işlenebilir. Burada sadece taahhüdün yerine getirilmemesi de cezalandırma açısından yeterli değildir. Aynı zamanda yasada belirtilen eşya ve besinlerin ortadan kalkması ya da önemli bir şekilde azalmasına yol açılması gerekecektir.

Yasa gerekçesi

Düzenleme ile, taahhüt olunan bir işin yapılmaması sureti ile kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu hizmeti veya genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya veya gıda maddelerinin ortadan kalkmasına veya bu sonucu doğuracak ölçüde azalmasına neden olunması suç hâline getirilmiştir.

Suçun maddi unsuru, taahhüt olunan işin yapılmamasıdır. Suçun oluşması için de kasten hareket edilmelidir.

Suçun oluşabilmesi, konusu herhangi bir taahhüt değil, resmi daire veya kamu hizmeti ya da genel bir felaketin önlenmesi için gerekli besin ve başka eşya olması gerekmektedir. Yine failin, kamu idaresine karşı düzenlemede belirtilen erzak veya eşyayı sağlama anlamında taahhüt altına girmiş olması yeterli olup, bu işi meslek edinmesi gerekmez.

Taahhüdün, failin elinde olmayan mücbir nedenler nedeniyle yerine getirilmemesi durumunda fiil, kusurun ortadan kalkması nedeniyle cezalandırılmaz.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz ile ilgili olarak Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan ofisimize ulaşarak randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Önceki
Sonraki