Terk Nedeniyle Boşanma

Terk Nedeniyle Boşanma
Aile Hukuku
Terk Nedeniyle Boşanma

Terk nedeniyle boşanma nedir?

Yazımızda terk nedeniyle boşanma hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Terk nedeniyle boşanma, hukukumuzda boşanma nedenleri olarak düzenlenmiş konulardan bir başkasıdır. Buna göre eşlerden birinin;

  • Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacı ile diğerini terk etmesi ya da haklı bir sebep bulunmaksızın ortak konuta dönmemesi durumunda,
  • Ayrılığın en az altı ay sürmüş ve bu durumun halen devam etmekte olması ile,
  • Bu konudaki talep üzerine hakim yahut noter tarafından yapılan ihtarın sonuçsuz kalmış olması halinde,

terk edilen eş tarafından diğer eşe karşı boşanma davası açılabilmektedir. Bunun yanında yasa uyarınca diğer tarafı ortak konutu terk etmeye zorlayan ya da haklı bir sebep bulunmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen taraf da terk etmiş sayılacaktır.

Altı aylık süre ortak konutu terk etmiş olan eşe düşünme süresi olarak zaman sağlaması için öngörülmüştür. Bu halde altı aylık süre içinde önemsiz nedenlerle ortak konutun terki durumunda telafisi imkansız durumların ortaya çıkmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Terk nedeniyle boşanmada ihtar nasıl yapılır?

Yasadaki düzenlemede bu soru açık bir şekilde cevaplanmaktadır. Buna göre terk nedeni ile boşanma davası açma konusunda hakkı olan eşin talebi ile hakim veya noter tarafından, esası incelemeden evvel yapılacak ihtar ile terk eden eşe iki aylık süre içerisinde tarafların ortak ikamet ettiği konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi durumunda sonuçları hakkında uyarıda bulunur.

Bu ihtarın gerek bulunması halinde ilanen yapılması da mümkündür. Bununla birlikte, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmediği müddetçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz. Bu nedenle dava açmaya hakkı bulunan eşin, eve dönmesinin yararlı olacağına inanması halinde karşı tarafın mahkeme kanalıyla dördüncü ayın sonunda, iki ay içerisinde ortak konuta dönmesi için ihtarda bulunması mümkündür.

Terk nedeniyle boşanma avukatı istanbul

Hukuk ofisimiz aile ve boşanma hukuku ile ilgili hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Terk nedeniyle boşanma avukatı istanbul ve benzer talepleriniz için 08504201155 şeklindeki iletişim hattımızı kullanarak Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki