Tehdit Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Tehdit Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Tehdit Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Tehdit suçu nedir, tehdit suçunun cezası nedir?

Bu makalemizde tehdit suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Tehdit suçu, Türk Ceza Yasası 106. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Tehdit suçunun faili herkes olabilmektedir. Suçun mağduru ise tehdit fiiline yönelik harekete maruz kalan kişi ya da kişilerdir. Tehdit suçunda suça konu eylemin suçtan zarar gören kişiyi korkutmaya elverişli olması gerekir. Tehdit suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Tehdit suçunun oluşabilmesi için mağdurun mutlak surette korkmuş bulunması gerekmez, buna yönelik bir hareket suçun tamamlanması için yeterlidir. Emsal yargı kararlarına göre kızgınlıkla söylenen sözlerin de tehdit suçunu oluşturabileceği belirtilmektedir. Ayrıca tehdit suçunun oluşabilmesi için tehdide konu söz veya eylemlerin bir şekilde suçun mağduruna iletilmiş / ulaştırılmış olması gerekir.

Tehdit suçunda cezayı ağırlaştıran nedenler nelerdir, tehdit suçunun nitelikli halleri nelerdir?

Tehdit suçunun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunu 106. maddesi ikinci fıkrasında açıklanmıştır.

Buna göre tehdidin;

a) Silahla işlenmiş olması,

Türk Ceza Kanunu 6/f maddesinde silahın ne olduğu açıklanmıştır. Buna göre silah deyiminden;

1. Ateşli silahlar,

2. Patlayıcı maddeler,

3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,

4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,

5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmiş olması,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olması,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmiş olması,

halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bununla birlikte tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya mal varlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, faile ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit suçu şikayete bağlı mıdır, tehdit şikayete tabi mi?

TCK 106. maddesinde kişinin malvarlığı üzerinde büyük bir zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük edileceğinden bahisle tehdit suçunun takibini mağdurun şikayetine bağlamıştır. Bu durumda ancak mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabilir. Buna karşılık, kişinin kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit edilmesi halinde şikayet şartı aranmaz. Soruşturma ve kovuşturma resen yürütülür.

 

Mesajla tehditin cezası, telefonla tehditin cezası, seni öldürürüm demenin cezası, telefonla tehditin ispatı, sözlü tehditin cezası, telefonda küfür ve tehditin cezası, mesaj yolu ile tehditin cezası, tehdit suçu avukatı ve diğer her türlü hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki