Cinsel Taciz Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Cinsel Taciz Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Cinsel Taciz Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Cinsel taciz suçu nedir, cinsel taciz suçunun cezası nedir?

Cinsel taciz suçu, TCK 105. maddesinde Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel taciz suçunun hem faili, hem de mağduru erkek veya kadın olabilir. Hangi davranışların cinsel taciz niteliğinde olabileceği yasada açık olarak belirtilmemiştir. Fakat bu noktada cinsel taciz suçunun fiziksel temas bulunmadan yapılan davranışlarla gerçekleşebileceğini söylemek mümkündür. Ayrıca cinsel taciz suçu, kasten işlenebilen suçlardan olup cinsel amaçlı taciz içeren hareketlerin yapılması ile suç tamamlanmış olur. Bununla birlikte bu hareketlerin herhangi bir kişi hedef alınmadan gerçekleştirilmesi halinde cinsel taciz suçu değil, TCK 225. maddesinde açıklanan hayasızca hareketler suçu oluşacaktır.

Cinsel taciz suçunda cezayı ağırlaştıran nedenler nelerdir?

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri TCK 105. maddesi ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre;

Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmiş olması,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmiş olması,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmiş olması,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmiş olması,

e) Teşhir suretiyle işlenmiş olması,

hallerinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Ayrıca 6545 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle fiilin çocuğa yöneltilmesi durumunda verilecek ceza artırılmıştır. Buna göre cinsel taciz fiilinin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Cinsel taciz suçu şikayete bağlı suçlardan mıdır?

Cinsel taciz suçunun TCK 105/1 maddesinde açıklanan basit halinin takibi şikayete bağlıdır. Mağdurun rızası fiili hukuka uygun hale getirir. Suçun nitelikli hallerinin takibi ise şikayete bağlı değildir.

 

Tüm hukuki danışmanlık talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisine ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki