Şantaj Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Şantaj Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Şantaj Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Şantaj suçu nedir, şantaj suçunun cezası nedir?

Bu makalemizde şantaj suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Şantaj suçu, Türk Ceza Yasası 107. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de kişi yine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Şantaj suçunun faili ve mağduru herkes olabilir. Şantaj suçunun tehdit suçundan farkı, tehdit suçunda mağdur belirli bir davranışa zorlanmazken tehdit suçunda mağdurun kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlanması durumu mevcuttur.

Yasa gerekçesine göre; Şantaj suçunun oluşması için, mağdurun zorlanması yeterli olmaktadır. Bu zorlama neticesinde, mağdur tarafından kendisinden istenilen şeyin yapılmış olması, suçun oluşması için mutlak gerekli değildir. Şantaj suçunda kişinin hak veya yükümlülüklerini kötüye kullanarak haksız bir çıkar sağlamaya çalışmasından veya başkasını bir şeyi yapmaya veya yapmamaya mecbur etmesinden söz edilir.

Kişinin yalnızca hakkı olan bir şeyi yapacağından bahsetmesi tek başına suç olarak kabul edilmez. Bir başka deyişle şantaj için kişinin bir hakkını kullanacağından bahisle karşı tarafı bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorlaması gerekmektedir.

Şantaj suçuna teşebbüs mümkün müdür?

Şantaj suçuna teşebbüs, şantaja konu hareketlerin birbirinden ayrılabilir olduğu durumlarda mümkündür. Bu söylemimizden kasıt, örnek vermek gerekirse kişinin şantaj için hazırlık yapması, bununla ilgili bir elektronik posta hazırlaması ancak taslak halindeki bu e-postayı karşı tarafa göndermemesine rağmen bir şekilde mağdurun buna ulaşması örnek verilebilir. Bunun haricinde suça konu bildirimin muhatabına ulaşması suçun tamamlanması için yeterlidir. Bir başka ifade ile TCK 107. maddesi kapsamında mağdurun kendisinden isteneni yapması veya haksız çıkar sağlaması zorunlu değildir.

Şantaj suçunun aynı kişiye karşı değişik zamanlarda işlenmiş olması hali

Şantaj suçunun aynı kişiye karşı değişik zamanlarda işlenmiş olması halinde TCK 43. maddesi uygulanır. Buna göre bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.

 

Şantaj suçundan beraat, şantaj suçunda ispat, şantaj suçu şikayetten vazgeçme, şantaj suçu paraya çevrilirmi, şantaja uğrayan ne yapmalı, şantaj davası ne kadar sürer, şantaj yapmak ne demek, internetten şantaj, videolu şantaj, görüntülü şantaj, skype video tehdidi, şantaj yapılıyor ne yapmalıyım, whatsapp şantaj, skype şantaj, yurtdışından şantaj, şantajdan nasıl kurtulurum, fotoğrafla şantaj, fotoğraflı şantaj, şantaj avukatı ile ilgili tüm hukuki, Avukat ve danışmanlık talepleriniz için ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan Heper hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki