Siyasal Veya Askeri Casusluk Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Siyasal Veya Askeri Casusluk Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Siyasal Veya Askeri Casusluk Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Siyasal veya askeri casusluk suçu nedir, siyasal veya askeri casusluk suçunun cezası nedir?

Siyasal veya askeri casusluk suçu, TCK 328. maddesinde, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk amaçlı olarak temin eden kişiye on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.

Casusluk fiilinin savaş zamanında işlenmesi TCK 328/2

Casusluk fiilinin;

a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devlet yararına işlenmesi,

b) Savaş sırasında işlenmiş ya da Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye sokmuş olması,

halinde fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Yasa gerekçesi

Yasa gerekçesinde, düzenleme ile, Devletin güvenliğine ya da iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge ya da vesika içeriklerindeki bilgilerin “siyasal veya askeri casusluk” amacıyla temin edilmesinin cezalandırıldığı açıklanmıştır.

Buna göre siyasal casusluk ile kastedilen, yabancı bir devlet yararına, Türkiye Devletinin veya vatandaşlarının veya Türkiye’de ikamet etmekte olanların zararına şekilde bilgilerin toplanmasıdır.

Casusluk kapsamındaki bilgiler, kamu sağlığı, mali veya milletin maneviyatına ilişkin gizli kalması gereken bütün bilgiler ve benzeri bilgiler olarak değerlendirilmektedir.

Askeri casusluk ise yasa gerekçesinde, yabancı devlet yararına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti zararına askeri bilgilerin toplanması olarak ifade edilmiştir.

Suçun maddi unsuru

Suçun maddi unsuru, bilgilerin teminidir. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareket ise, esasen var olan bilgilerin ele geçirilmesi yani bu amaca yönelik olarak çaba gösterilmesidir.

Suç nasıl oluşur?

Suçun oluşması için failde kastın yanı sıra, özel bir amacın varlığı aranır. Bu nedenle bilgilerin siyasal ya da askeri casusluk amacı ile temin edilmiş olması gerekir.

Suçun konusunu oluşturan bilgiler, “niteliği itibarıyla” gizli kalması gereken bilgiler olmalıdır. Düzenleme içeriğinde vatandaşların haber alma, aydınlanma hakkını saklı tutmak adına “bilgilerin nitelikleri itibarıyla” gizli kalmaları zorunluluğuna işaret edilmiştir.

Gizliliği gerektiren şey Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlarıdır. Bu nedenle bilgilerin, Devletin güvenliği ya da iç ve dış siyasal yararları ile yakından ilgisi bulunması ve bu bilgilerin elde edilmesinin sözü edilen değerleri tehlikeye sokabilecek ölçüde olması gerekir.

TCK 328. maddesinin ikinci fıkrası (a) ve (b) bentlerinde suçun nitelikli halleri gösterilmiştir. Bunlardan ilki, fiilin Türkiye ile savaş halinde olan bir devlet yararına işlenmesi yani failde Türkiye ile savaş halinde olan bir devletin faydasına iş görme amacının varlığıdır.

TCK 328. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ikinci nitelikli hal ise, fiilin Devletin savaş hazırlıkları veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye sokmuşolması veya fiilin savaş sırasında işlenmiş olmasıdır.

Devletin savaş etkinliği ile kastedilen ise Devletin savaş gücü, kudreti ve yetenekleri ile olanaklarıdır.

Gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amaçlı açıklama TCK 330

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amaçlı açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir.

Fiilin savaş zamanında işlenmiş olması ya da Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış olması, failin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması sebebidir.

Siyasal veya askeri casusluk suçu zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi TCK 328. maddesinin birinci fıkrası açısından on beş yıl, ikinci fıkrasında tanımlanan suçlar açısından otuz yıldır.

Siyasal veya askeri casusluk suçu görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Siyasal veya askeri casusluk suçu avukat istanbul

Hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki