Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme Suçu Hakkında Genel Bilgi

  • Anasayfa
  • /
  • Ceza Hukuku
  • /
  • Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme Suçu Hakkında Genel Bilgi
Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme Suçu Hakkında Genel Bilgi
Ceza Hukuku
Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme Suçu Hakkında Genel Bilgi

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçu nedir, suçun cezası nedir?

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçu, TCK 327. maddesinde, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kişi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun faili herkes olabilir. Suçun maddi konusu ise devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgilerdir.

Suçun savaş zamanında işlenmesi TCK 327/2

Suçun savaş sırasında işlenmesi ya da Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuş olması halinde kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Yasa gerekçesi

Yasa gerekçesinde, düzenleme amacının Devletin güvenliği ya da iç veya dış siyasal yararlarının gereği olarak, niteliği itibarıyla gizli kalması gerekli bilgilerin temin edilmesinin cezalandırılması olduğu açıklanmıştır. Buna göre düzenleme ile korunan yarar, milli savunmadır.

Yasa gerekçesinde cezalandırmaya konu olabilecek bilgiler, niteliği gereği gizli olmalıdır. Buna göre sır niteliğinde olmayan, sır olma vasfını kaybederek herkesçe bilinir hale gelmiş bir bilginin temininden dolayı faile ceza verilmeyecektir. Bu bilgiler Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları gereği gizli kalması zorunlu bilgiler olmalıdır. Sırdan kastedilen, yetkili olmayan kişilerin hakkında bilgi sahibi olmaları durumunda “Devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni veya iç ya da dış siyasal yararlarını” tehlikeye düşürebilecek bilgilerdir.

Düzenleme içeriğinde yer alan “temin” kelimesi, gizli kalması gereken bilgileri öğrenmek için çaba göstermek, bu hususta vasıtalara başvurmayı temsil etmektedir. Bilgilerin bu şekilde temini yani öğrenilmesiyle suç oluşur. Suçun oluşması için bu bilgilerin ayrıca açıklanması şartı aranmaz. Ancak elde edilen bilginin, Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları anlamında gizli kalması gereken bir bilgi olup olmadığının araştırılması gerekir.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı, maddenin birinci fıkrasındaki düzenleme açısından on beş yıl, ikinci fıkrasındaki düzenleme açısından yirmi beş yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki