Şile Boşanma Avukatı

Şile Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Şile Boşanma Avukatı

Şile boşanma avukatı

Yazımızda Şile boşanma avukatı ile boşanmaya dair merak edilen sorular hakkında kısa ve genel bilgilere yer vermeye çalışacağız. Öncelikle boşanma, kısaca taraflar arasındaki evlilik birliğinin sona ermesi olarak tanımlanabilir. Boşanmanın gerçekleşerek nüfus kayıtlarına tescili için, aile mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekir.

Uygulamada anlaşmalı boşanma, taraflar açısından medeni, kolay, pratik ve nispeten hesaplı bir boşanma türü olduğu için biraz daha fazla tercih edilmektedir. Ne var ki anlaşmalı boşanma davalarında dahi bu konuda tecrübeli bir avukatın yardımının alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun nedeni, boşanmanın gelecekteki yansımalarının kişinin yeni kurmak istediği hayatına etkileri ve kendisini henüz daha bugünden zor durumda bırakacak bir hata yapmak istememesidir.

Anlaşmalı boşanma davası

İsminden de anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanma davası tarafların anlaşarak boşanmaya karar verilmesi halinde söz konusu olur. Medeni Kanunumuzun 166/3 maddesi, anlaşmalı boşanma için gereken koşulları açıklamaktadır. Bu düzenleme içeriğinde yer alan anlaşmalı boşanmaya dair koşullar uyarınca;

 • Taraflar arasındaki evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması,
 • Eşlerin birlikte anlaşmalı boşanma için mahkemeye birlikte başvurması veya bir tarafın diğerinin davasını kabul etmesi,
 • Hakimin tarafları bizzat dinleyerek taraf iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi,
 • Boşanmanın mali sonuçları ile birlikte çocukların durumu hakkında taraflarca kabul edilen düzenlemeyi uygun bulması,

gerekmektedir. Bu durumda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılacak ve boşanmaya karar verilecektir. Hakim tarafından tarafların ve müşterek çocukların menfaatleri göz önünde bulundurularak bu anlaşmada gerekli görülen değişiklikler yapılabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesi halinde boşanmaya karar verilir.

Çekişmeli boşanma davası

Çekişmeli boşanma davaları, tarafların anlaşmalı şekilde boşanmaya karar veremedikleri, boşanmanın ferileri olan nafaka miktarı, müşterek çocukların velayet hakkı, ödenecek tazminat bedeli gibi şartlarda anlaşamadığı durumlarda takip edilir.

Bu durumda taraflar, öne süreceği delillerle boşanmaya neden konularda kusursuz ya da diğer tarafa göre daha az kusurlu olduklarını mahkeme önünde ispat etmeye çalışır. Hatta emsal Yargıtay kararları uyarınca boşanma davası açılabilmesi için, boşanmaya ilişkin konularda tamamen kusursuz ya da az kusurlu olunmasına gerek dahi olunmayıp, kusuru daha fazla olan eş de boşanma davası açarak boşanma talebinde bulunabilecektir.

Hukuk ofisiniz tarafından Aile ve boşanma hukuku alanında verilen avukatlık hizmetleri nelerdir?

Hukuk ofisimiz tarafından bu kapsamda verilen hizmetler arasında;

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair yasa kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir ve uzaklaştırma talepleri ile itiraz başvuruları ve sürecin takibi,
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması,
 • Evlilik ve mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
 • Nafakanın indirilmesi (azaltılması), artırılması, kaldırılması ile nafaka talepli olarak görülen tüm davalar,
 • Mal paylaşımı davaları, mal rejiminin tasfiyesi davaları,
 • Velayet talepli davalar,
 • Babalık davası,
 • Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, boşanmanın Türkiye’deki nüfus kayıtlarına işletilmesi,

gibi pek çok hizmet yer almakta olup detaylı bilgilendirme ve hukuki destek için hukuk ofisimizle irtibata geçilebilir.

Şile boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki destek ve avukatlık hizmeti alabilirim?

Şile boşanma avukatı ile aile hukuku alanındaki tüm hukuki destek talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızı kullanarak ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki