Savaş Zamanında İşlenen Suçlar ve Cezaları

Savaş Zamanında İşlenen Suçlar ve Cezaları
Ceza Hukuku
Savaş Zamanında İşlenen Suçlar ve Cezaları

Savaş zamanında işlenen suçlar nelerdir, savaş zamanında işlenen suçların cezası nedir?

Savaş zamanında işlenen suçlar, TCK 321 ve devamı maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre;

Savaş zamanında emirlere uymama TCK 321

Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir veya kararlarına bilerek aykırı harekette bulunan kişi hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Düzenleme ile, savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir ve kararlarına karşı bilerek aykırı harekette bulunulması fiili cezalandırılmaktadır. Yasa gerekçesinde, savaş zamanında, herkesin yetkili makam ve mercilerin emir ve kararlarına uyması gerekliliği açıkça ifade edilmiştir. Bununla birlikte, yetkili makam ve merciin emir ve kararından söz edebilmek için bu emir ve kararların yasalara uygun olması gerekmektedir.

Savaş zamanında işlenen suçlar yükümlülükler TCK 322

Savaş zamanındaki yükümlülükler ile ilgili açıklamalara TCK 322. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre;

Savaş zamanında, Devletin silahlı kuvvetleri veya halkın ihtiyaçları için Devlet veya bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan veya kamu ihtiyaçlarını sağlayan bir kuruluş ile iş yapmak veya eşya vermek üzere yaptıkları sözleşmedeki yükümlülükleri kısmen veya tamamen yerine getirmeyen kişi üç yıldan on yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yükümlülüklerin kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi taksirle meydana gelmesi, cezanın dörtte üçüne kadarının indirilebilmesi sebebidir. TCK 322/2

Yükümlülüğün kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesine asıl yükümlüler ile aralarında sözleşme bulunan aracılar veya bunların temsilcilerinin neden olması halinde, bunlar hakkında da aynı cezalar uygulanır.

Savaş zamanında yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hile yapılması TCK 322/4

Savaş zamanında yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hile yapan ve detayları 322. maddede açıklanan kişiler on yıldan on beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Savaşta yalan haber yayma suçu (savaş zamanında işlenen suçlar) TCK 323

Savaş esnasında kamunun endişe ve heyecan duymasına neden olan veya halkın maneviyatını sarsacak nitelikte ya da ülkenin düşman karşısındaki direncini azaltacak şekilde asılsız veya abartılmış ya da özel bir amaca dayalı olarak havadis veya haber yayan veya nakleden ya da temel milli yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Savaşta yalan haber yayma suçunun propoganda, askerlere yönelik veya bir yabancı ile anlaşma neticesinde işlenmesi TCK 323/2

Savaşta yalan haber yayma fiilinin;

a) Propaganda yolu ile,

b) Askerlere yönelik olarak,

c) Bir yabancı ile anlaşma neticesi,

işlenmiş olması halinde, kişiye verilecek ceza, on yıldan yirmi yıla kadar hapistir.

Savaşta yalan haber yayma suçunun düşmanla anlaşma neticesinde işlenmesi TCK 323/3

Savaşta yalan haber yayma fiilinin, düşmanla anlaşma neticesi işlenmiş olması halinde kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. TCK 323/3

Savaş zamanında ekonomik sabotaj TCK 323/4

Savaş zamanında, düşman karşısında milletin direncini tehlike ile karşı karşıya bırakacak şekilde yabancı paraların değerini düşürmeye veya itibarı amme kağıtlarının değeri üzerinde etki yapmaya yönelik hareketlerde bulunan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu fiilin bir yabancı ile anlaşma neticesinde işlenmiş olması halinde faile verilecek ceza yarı oranında artırılır. Fiilin, düşmanla anlaşma sonucu işlenmiş olması durumunda ise bir katı oranında artırılır. TCK 323/5

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü TCK 325

TCK 325. maddesi uyarınca Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden vatandaş, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Savaş zamanında işlenen suçlar avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne 08504201155 şeklindeki iletişim hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki