Yabancı Hizmetine Asker Yazma Yazılma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Yabancı Hizmetine Asker Yazma Yazılma Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Yabancı Hizmetine Asker Yazma Yazılma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Yabancı hizmetine asker yazma yazılma suçu nedir, suçun cezası nedir?

Yabancı hizmetine asker yazma yazılma suçu, TCK 320. maddesinde, Milli Savunmaya Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Hükümetin izni bulunmaksızın bir yabancı veya yabancı Devlet hizmetinde veya bunların lehinde çalışmak üzere ülke içinde vatandaşlardan asker yazan veya vatandaşları silahlandıran kişiye üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. Hizmeti kabul eden kişi ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Asker veya askerlik çağında olanlar TCK 320/2

Asker yazılanlar veya silahlandırılanların arasında asker veya askerlik çağında olanların bulunması, bu durumda kişiye verilecek cezanın üçte biri oranında artırılması sebebidir.

Yasa gerekçesi

Yasa gerekçesinde ülkede hangi nedenle olursa olsun vatandaşlardan asker toplamak veya vatandaşları silahlandırmanın, Devletin tekelinde olan bir iş olduğu açıklanmıştır. Buna göre bir yabancı veya yabancı devletin hizmetinde veya lehinde çalışmak üzere, asker toplamak veya vatandaşları silahlandırmak ancak Hükümetin izniyle olabilir. Düzenleme, Hükümetin izni bulunmaksızın ülkede vatandaşlar arasında asker yazmayı veya bunları silahlandırmayı cezalandırarak Devletin yarar ve tekelini korumaktadır.

Suç, seçimlik hareketli suçlardandır. Bu seçimlik hareketlerden ilki, asker yazmaktır. Asker yazmak, kişilere bir taahhütname imzalatma, bu maksatla para veya başka şeyler verme, yararlar sağlamak gibi şekillerde gerçekleştirilebilir.

İkinci seçimlik hareket ise, vatandaşları yabancı veya yabancı devlet hizmet veya lehinde kullanmak üzere silahlandırmak, yani silah vermektir. Suç seçimlik hareketli olduğundan yasa gerekçesinde asker yazılanlara silah da tevdii durumunda faile ayrıca bir ceza verilmeyeceği ifade edilmiştir.

Düzenlemenin ikinci fıkrasında, asker yazılanlar veya silahlandırılanların asker olmaları veya askerlik çağında bulunmaları durumunda cezanın artırılacağı belirtilmiştir.

Maddenin son fıkrası uyarınca, hükümetin izni bulunmaksızın kendilerine teklif edilen hizmeti kabul eden yani asker yazılmış veya silah almış olan kişiler ayrıca cezalandırılmaktadır.

Birinci fıkradaki suçun maddi unsuru asker yazmak veya silahlandırmak olduğundan, hizmeti kabul eden veya silahlanan kişi bu suçun şeriki sayılmaz. Bu nedenle, yasa gerekçesinde, adı geçenlerin fiillerini ayrı bir hüküm ile ayrıca suç haline getirmenin uygun sayıldığı açıklanmıştır.

Yabancı hizmetine asker yazma yazılma suçu zamanaşımı

Dava zamanaşımı, maddenin birinci ve ikinci fıkrası açısından on beş yıl, üçüncü fıkrası açısından sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Yabancı hizmetine asker yazma yazılma suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için hukuk ofisimize ait iletişim numarası 08504201155 şeklindedir.

Önceki
Sonraki