Cebir Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Cebir Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Cebir Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Cebir suçu nedir, cebir suçunun cezası nedir?

Bu makalemizde cebir suçu ile ilgili genel bilgilere yer verilecektir. Cebir suçu, Türk Ceza Kanunu 108. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur. Bu madde ile cebir kullanma suçu tanımlanmış, yasa gerekçesinde cebir kullanma suçunun, aynı zamanda kasten yaralama suçunu oluşturmakta olduğu belirtilmiştir. Ancak, burada kasten yaralama suçundan farklı şekilde, bir şeyi yapması veya yapmaması ya da bir şeyin yapılmasına müsaade etmesi için kişiye karşı cebir uygulanmaktadır. Hükmün amacı, bireyin karar ve özgürlüğünün buna yönelebilecek tüm saldırılara karşı korunmasıdır.

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu 86. ve 87. maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi cezalandırılır. Cezanın alt sınırı bir yıl, üst sınırı ise üç yıldır.  Kasten yaralama suçunun nitelikli hallerine de 87. maddesinde yer verilmiştir. İşte kasten yaralamanın cebir ile birleştiği durumlarda bu durum cezanın artırılması nedeni olarak öngörülmüştür.

Cebir suçu ve tehdit

Yasa gerekçesinde cebir ile tehdidin farkı açıklanmış, cebir halinde kişinin bir acı hissederek bu acının etkisiyle belli bir davranışı gerçekleştirmeye zorlandığı anlatılmıştır. Bununla birlikte tehdit halinde ise, kişinin bir tecavüzün, kötülüğün ileride meydana geleceği bildirilerek korkutulduğu bilgisine yer verilmiştir. Dolayısıyla tehdit söz konusu olduğunda TCK 106. maddesi uygulanacaktır. Düzenleme ile,  cebir kullanma suçuyla ilgili olarak öngörülen cezanın, kasten yaralama suçundan dolayı verilecek cezanın belli bir oranda artırılmasından ibaret olduğu ifade edilmiştir.

Suçun faili veya mağduru herkes olabilir. Ancak failin kamu görevlisi olduğu durumlarda TCK Md. 266 maddesi uygulanacaktır. “Görevi gereği elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır” hükmüne göre bu durum cezanın artırılması sebebidir. Mağdurun kamu görevlisi olması halinde ise TCK 265. maddesi uygulama alanı bulacaktır. Yasa metninde kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanılmasına yer verilmiştir. Bu durumda ise kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Cebir suçunda hukuka uygunluk nedeni

Türk Medeni Kanunu 981. maddesi cebir suçu açısından bir hukuka uygunluk nedeni oluşturabilir. Nitekim madde metninde zilyetin, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebileceği açıklanmıştır. Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak, zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır.

Cebir suçu ve teşebbüs

Cebir suçuna teşebbüs, bu suçun tamamlanmasına neden olan hareketlerin birbirinden ayrılabilir olduğu durumlarda mümkündür. Bunun dışında suç, bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde tamamlanmış olur.

 

Cebir suçu, yağma suçu, tehdit suçu, kapkaç suçu avukat, ceza avukatı istanbul ile ilgili her türlü hukuki danışmanlık ve talepleriniz için ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Önceki
Sonraki