Pendik Boşanma Avukatı

Pendik Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Pendik Boşanma Avukatı

Pendik Boşanma Avukatı

İstanbul’da faaliyet göstermekte olan hukuk ofisimiz, Pendik boşanma avukatı ve tüm İstanbul genelinde aile hukuku ile anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında hizmet vermektedir.

Evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesi olarak tanımlanabilecek boşanma süreci, tarafların anlaşma durumuna göre anlaşmalı ya da çekişmeli şekilde takip edilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanmanın tarafları boşanma, çocukların velayeti, nafaka miktarı, tazminat gibi konularda anlaşmaya varırlar. Bu hususlar, bir anlaşmalı boşanma protokolü ile de tespit edilerek anlaşmalı boşanmaya dair hazırlanan dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulur.

Tarafların anlaşmalı boşanma konusunda karar vererek mahkemeye başvurması neticesinde bu konuda karar verilebilmesi için en az bir yıl evli kalınmış olması gerekmektedir.

Anlaşmalı ya da çekişmeli olduğuna bakılmaksızın bu ölçüde ciddi bir konunun takip edilmesi için aile hukuku ve boşanma konularında uzman avukattan yardım alınması tavsiye olunur.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi nereye sunulur?

Boşanma davalarında yetkili mahkemenin;

  • Eşlerden birinin yerleşim yeri,
  • Veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi,

olması nedeni ile dava dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte bu yer aile mahkemesine sunulur.

Çekişmeli boşanma davaları

Çekişmeli boşanma davalarında boşanma süreci, anlaşmalı boşanma davalarına göre biraz daha uzayabilir. Bunun sebebi, delillerin değerlendirilmesi, tanıkların dinlenmesi ve mahkemenin boşanmada kimin kusurlu ya da daha az kusurlu olduğuna yönelik tespiti yapmasıdır.

Dava masrafları ve avukatlık vekalet ücreti açısından da çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre bir adım geridedir. Bu nedenle mümkün olduğu durumlarda maddi ve manevi açıdan daima anlaşmalı boşanmanın tercih edilmesi gerekir.

Mecbur kalınan ve tarafların anlaşamadığı durumlarda mecburen çekişmeli boşanma süreci takip edilir. Bu süreçte tarafların üzerinde anlaşamadığı nafaka, tazminat, müşterek çocuk ya da çocukların velayeti ve diğer konular hakkında karar verilir. Ayrıca boşanma davası nedeniyle boşanma talebinde bulunan ve bu nedenle yoksulluğa düşen eş ve çocuklar için dava süresince devam edecek bir tedbir nafakasına da hükmedilebilecektir.

Çekişmeli boşanma davaları da anlaşmalı boşanma davaları gibi aile mahkemelerinde görülür. Davanın nerede görüleceği ve dava dilekçesi ile eklerinin nereye sunulacağı hususunda yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar geçerlidir.

Anlaşmalı boşanma davalarında olduğu gibi çekişmeli boşanma davalarının takibinde de avukat ile takip zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak zorunluluk bulunmamasına rağmen uygulamada herhangi bir hataya imkan vermemek adına genelde avukat yardımı alındığı görülmektedir. Zira tarafların geleceklerini belirleyen bir konuda avukatın desteğini almak istemeleri doğaldır.

Yapmış olduğumuz açıklamalar, boşanma davaları hakkında herkesçe bilinen temel konulara karşılık gelmektedir. Detaylı bilgi için hukuk ofisimizle irtibat kurulması tavsiye olunmaktadır.

Pendik boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Pendik boşanma avukatı ve boşanma davaları konusunda avukatlık hizmetleri ve hukuki danışmanlık için 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki