Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarına Göre Evlenme ve Boşanma

Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarına Göre Evlenme ve Boşanma
Milletlerarası Özel Hukuk
Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarına Göre Evlenme ve Boşanma

Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarına Göre Evlenme ve Boşanma Hakkında Genel Bilgiler

Yazımızda, milletlerarası özel hukuk kurallarına göre evlenme ve boşanma ile nişanlanma, ayrılık, evlilik malları, mal paylaşımı, müşterek çocuğun soybağı hakkında genel bilgilere yer verilecektir.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 13. maddesine göre evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki milli hukukuna tabidir. Medeni Kanunumuzun evlenme ehliyeti ile ilgili kuralları uyarınca erkek veya kadın, on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

Bunun yanında olağanüstü durumlar için bir istisna öngörülmüş, hakim tarafından bu gibi durumlarda veya önemli bir sebebin varlığı halinde on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verilebileceği açıklanmıştır. Burada aynı zamanda imkan olduğu müddetçe karar verilmeden önce kişinin anne ve babası veya vasisi de dinlenecektir.

Milletlerarası Özel Hukuk kuralları gereğince evliliğin şekline, evliliğin yapıldığı ülke hukuku uygulanır. Aynı zamanda evliliğin genel hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Tarafların farklı ülkenin vatandaşı olması durumunda müşterek mutad mesken hukuku, bunun bulunmadığı hallerde Türk hukuku uygulanır.

Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarına Göre Boşanma

Boşanma ve ayrılık nedenleri ile boşanmaya dair hükümler, eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Tarafların ayrı ülkenin vatandaşları olması durumunda  olmaları müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.

Boşanan eşler arasındaki nafaka talepleri, velayet ve velayete ilişkin sorunlar, ayrılık ve evlenmenin butlanı halinde de yukarıda açıklanan Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 14. maddesinin birinci fıkra hükmü uygulanır. Geçici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır.

Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarına Göre Evlilik Malları

Evlilik malları ile ilgili olarak;

Eşler, evlenme anındaki mutad mesken ya da milli hukuklarından birini açık olarak seçebilir. Bu şekilde bir seçim yapılmamış olması durumunda evlilik malları hakkında;

 • Eşlerin evlenme anındaki müşterek milli hukuku,
 • Bunun bulunmaması halinde evlenme anındaki müşterek mutad mesken hukuku,
 • Bunun da bulunmaması durumunda Türk hukuku

uygulanır. Malların tasfiyesinde, taşınmazlar için bu taşınmazların bulunduğu ülke hukuku uygulanır.

Evlenmeden sonra yeni bir müşterek hukuka sahip olan eşler, üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydı ile, bu yeni hukuka tabi olabilir.

Hukuki Danışmanlık

 • Uluslararası boşanma davası,
 • Uluslararası boşanma avukatları,
 • Uluslararası boşanma belgesi,
 • Uluslararası boşanma avukatı,
 • Türkiyede boşanma davası açmak,
 • Yabancı eşten boşanma,
 • Yabancı eşten boşanma mal paylaşımı,
 • Yurtdışından boşanma davası açmak,
 • Yurtdışında boşanmanın Türkiyede tanınması,
 • Suriyelilerde boşanma,
 • Yurtdışında boşandım ama Türkiyede evli görünüyorum,

ve benzeri konulardaki hukuki danışmanlık ve destek talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki