Özel Okul Ücreti İadesi Hakkında Genel Bilgiler

Özel Okul Ücreti İadesi Hakkında Genel Bilgiler
Tüketici Hukuku
Özel Okul Ücreti İadesi Hakkında Genel Bilgiler

Özel okul ücreti iadesi nedir?

Son günlerde bu konudaki tartışmaların artması üzerine, özel okul ücret iadesi konusuna değinmeye karar verdik. Nitekim koronavirüs (Covid-19) sürecinde özel okul ücreti iadesi velilerin sonucunu en fazla merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki özel okul ücretinin iadesi hangi kapsamda değerlendirilmeli, veliler ne yapmalı, yazımızda bununla ilgili açıklamalara yer vereceğiz.

Bu sözleşmeler, hukuki olarak her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdir. Özel okul ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak eğitim öğretim yılının başında velilerle yapılan sözleşmeler özel okullara yüz yüze eğitim verileceğine ilişkin sorumluluk yüklemektedir.

İlgili sözleşmeler uyarınca veliler için çocuklarına yüz yüze eğitim verileceği açıklanmasına rağmen sözleşme şartları yerine getirilmemiş bulunmaktadır. Veliler de bunun karşılığında sözleşme ile kararlaştırılan hizmet bedeli ödeme yükümlülüğü altına girmektedir.

Özel Okul Ücreti Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında mı?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca bu kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar. Özel okul sözleşmelerinde sözleşmenin tarafı olan velilerin, tüketici konumunda olması nedeni ile bu sözleşmelerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Yasanın 13. maddesinde ise ayıplı hizmetin tanımı yapılmıştır.

Bu vesile ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı hizmetler;

Sözleşmede belirlenen süre içerisinde başlamaması ya da taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan hizmettir.

Bu kapsamda yasada hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalı ya da reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan veya yararlanma amacı bakımından değerini yahut tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetlerin ayıplı olduğu açıklanmıştır.

Covid-19 (koronavirüs) sürecinde, özel okul hizmetleri yukarıda belirtilen kriterlere uygun şekilde sağlanmamıştır. Buna göre taraflar arasındaki sözleşmenin esaslı unsuru yüz yüze eğitim olup hizmetin gerektiği gibi verilmediği aşikardır.

Borçlar Kanunu uyarınca da borcun ifasının borçlunun sorumlu tutulamayacağı nedenlerle imkansız hale gelmesi durumunda, borcun sona ereceği açıklanmıştır.

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkansızlık nedeni ile borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşme ile borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır.

Borçlu ifanın imkansızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür.

Özel okul ücreti iadesi avukatı istanbul

Özel okul ücreti iadesi avukatı istanbul ve tüm hukuki destek taleplerinizle ilgili olarak Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki