Nişan Takılarının ve Hediyelerinin İadesi Hakkında Genel Bilgiler

Nişan Takılarının ve Hediyelerinin İadesi Hakkında Genel Bilgiler
Aile Hukuku
Nişan Takılarının ve Hediyelerinin İadesi Hakkında Genel Bilgiler

Nişan takılarının ve hediyelerinin iadesi nedir, nasıl yapılır?

Bu yazı içeriğinde nişanlanma, nişan takılarının ve hediyelerinin iadesi hakkında genel bilgilere yer verilecektir. TMK 118. maddesi uyarınca nişanlanma, evlenme vaadi ile olur. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz. TMK 14. maddesi hükmüne göre ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur. Kanunda gösterilen ayrık durumlar haricinde, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz.

Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. TMK 119. maddesinde evlenmeden kaçınma hali için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartın dava edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Ancak yine bu madde uyarınca yapılan ödemeler de geri istenemez.

Nişan takılarının ve hediyelerinin iadesi davası TMK 122

TMK 122. maddesi uyarınca nişanlılığın, evlenme dışındaki bir nedenle sona ermesi halinde, nişanlıların birbirlerine veya anne ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, veren kişilerce geri istenebilir.

Hediyenin aynen veya mislen geri verilememesi halinde, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

Nişanlılıkta dava zamanaşımı TMK 123

Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Nişanlılık maddi manevi tazminat (Nişanın bozulması nedeniyle maddi manevi tazminat davası)

Nişanlılıkta maddi manevi tazminat hükümlerine Türk Medeni Kanunu 120. ve 121. maddelerinde yer verilmiştir. Buna göre; Nişanlı kişilerden herhangi birinin, ortada haklı bir sebep bulunmaksızın nişanı bozması ya da nişanın taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulmuş olması halinde; kusuru bulunan taraf, diğer tarafa, dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacı ile yapmış olduğu harcamalar ile katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığı uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural, nişanda yapılan giderler açısından da uygulanır.

TMK 120. maddesinde tazminat istemeye hakkı olan tarafın anne ve babası ya da onlar gibi davranan kişiler açısından da açıklanan koşullar altında yapmış oldukları harcamalar için uygun bir tazminat talebinde bulunabilecekleri ifade edilmiştir.

Bunun yanısıra nişanın bozulması halinde manevi tazminat konusuna da değinmek gerekir. Türk Medeni Kanunu 121. maddesinde bu konuya açıklık getirilmiştir. Nişanın bozulması nedeni ile kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini talep edebilir.

Zamanaşımı

Nişanlılığın sona ermesinden kaynaklanan dava hakları, nişanlılığın sona ermesinin üzerinden bir yıl geçmesi ile zamanaşımına uğrar.

Nişanlanma, nişan takılarının ve hediyelerinin iadesi avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz ile ilgili olarak 08504201155 numaralı iletişim hattımızı kullanarak Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki