Kumar Oynamanın Cezası Nedir?

Kumar Oynamanın Cezası Nedir?
Ceza Hukuku
Kumar Oynamanın Cezası Nedir?

Kumar Oynamanın Cezası Nedir?

Kumar oynamanın cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre;

Kumar oynayan kişiye, 1.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu kabahat nedeni ile idari para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir.

Kumar oynamanın cezası ile ilgili 7196 sayılı yasa değişikliği

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 59. maddesi ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüz” ibaresi “bin” şeklinde değiştirilmiştir. Bu şekilde 06.12.2019 tarihinde yapılan değişiklikle kumar oynamanın cezası bin Türk Lirası olarak güncellenmiştir.

Yasa gerekçesi

Yasa gerekçesinde kumarın tarifi yapılmış, kumar, kazanç amacı ile icra edilen, kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar şeklinde açıklanmıştır. Bu vesile ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması da, Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmıştır.

Kumar oynanması ise suç değil, bir kabahat olarak tanımlanmış, karşılığında idari para cezası ve ayrıca, kumardan elde edilen kazancın mülkiyetinin idari yaptırım olarak kamuya geçirilmesi öngörülmüştür.

Kumar nedeniyle idari para cezasına ve bu suretle elde edilen gelire el konulmasına karar verme yetkisi yalnızca kolluğa ait bulunmaktadır. Elkonulan gelirin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ise mülki amir karar verebilecektir.

İdari para cezasına itiraz

Kabahatler Kanunu 27. maddesi uyarınca idari para cezası kararına karşı, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde itiraz yoluna başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.

Mücbir sebebin varlığı nedeniyle itiraz süresinin geçirilmiş olması durumunda bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, başvuru mercii yerine getirmeyi durdurabilir.

İtiraz başvurusu, bizzat kanuni temsilci veya avukat tarafından verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.

İtiraz başvuru dilekçesinde, idari yaptırım kararına ilişkin bilgiler ile bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep varsa dayanakları ile gösterilir.

Kumar oynama cezası avukat istanbul

Hukuki yardım ve danışmanlık taleplerinizle ile ilgili olarak hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki