Kartal Boşanma Avukatı

Kartal Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Kartal Boşanma Avukatı

Kartal boşanma avukatı

Hukuk ofisimiz tüm Türkiye genelinde anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı davaları konusunda hizmet vermekte olup bu yazı içeriğinde Kartal boşanma avukatı ve boşanma davaları hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Açıklamalarımız, fikir edinme amaçlı olup detaylı bilgi ve hukuki danışmanlık hizmetleri için hukuk ofisimizle irtibat kurmanız rica olunur.

Boşanma davalarının boşanma avukatı ile birlikte takip edilmesi hukukumuzda bir zorunluluk değildir. Bu nedenle boşanma talebinde bulunan taraf, boşanma davasını bizzat kendisi açabileceği gibi dava kişinin kendisi tarafından da bizzat takip edilebilir.

Ancak uygulamada hak kayıplarının önüne geçilmesi ve sürecin hatasız tamamlanabilmesi açısından davalar genellikle bir avukatın yardımı ile takip edilmektedir. Bu süreçte hukuki açıdan konusunda uzman bir avukattan yardım alınması elbette faydalı olacaktır. Zira boşanma davası, taraflar açısından maddi manevi meşakkatli bir sürece karşılık gelmekte olup bu süreçte hata yapmaktan kaçınılmak istenmesi doğaldır.

Boşanma süreci, tarafların boşanmaya dair bir karar vererek anlaşmalı veya çekişmeli boşanmayı tercihi ile başlar. Anlaşmalı boşanma daha hızlı ve ekonomik bir süreci temsil ederken çekişmeli boşanma, maddi manevi daha uzun ve yorucu bir süreci temsil eder. Verilen boşanma kararını takiben boşanma sürecinin sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlayacak olansa bunun için seçilen boşanma avukatı veya hukuk ofisidir.

Uzman boşanma avukatı, en iyi boşanma avukatı, ucuz boşanma avukatı gibi kavramlar, tercih sürecinde kişiyi yanlış yönlendirebilir. Bunun nedeni en iyi avukatın, insanların işini en iyi sahiplenen, sürece hakim, şeffaf, bilgili, dürüst ve müvekkilinin haklarını koruyan avukat olmasıdır.

Açıkladığımız nedenlerle herkesin kendi tercihi olan, inandığı ve güvendiği avukatı kendi en iyi avukatıdır. Hukuk ofisimiz Kartal boşanma avukatı yanında tüm İstanbul genelinde boşanma hukuku alanında hizmet vermektedir.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmanın hukuki sonuçları açısından anlaşarak boşanma konusunda aile mahkemesine başvurmasını ifade eder. Anlaşmalı boşanmada tarafların en az bir yıl süre ile evli kalmış bulunması şartı aranır. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesine başvuruda bulunulur. Anlaşmalı boşanmada eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi durumunda, evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilir.

Çekişmeli boşanma davası ise, boşanma sürecinde tarafların boşanma, nafaka, velayet, tazminat gibi bir veya birden fazla konuda anlaşamaması halinde gündeme gelir. Bu durumda boşanma sürecine çekişmeli şekilde devam edilerek taraflar tedbir talepleri, iddiaları, savunma ve diğer her türlü taleplerini aile mahkemesi huzurunda dile getirmektedir.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Medeni Kanunumuzda boşanma sebepleri ayrı ayrı açıklanmıştır. Bu sebepler arasında;

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,

gibi boşanma sebepleri bulunmaktadır. Bunun haricinde boşanma davası açmaya hakkı bulunan eş, mahkemeden ister boşanma, isterse ayrılık talebinde bulunabilir.

Boşanma davası nerede ve hangi mahkemede açılmalı?

Boşanma davaları için yetkili ve görevli mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir. Yukarıda açıklamış olduğumuz üzere aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde davaya bakmaya görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Aile hukuku ve boşanma konusunda ofisinizin vermiş avukatlık hizmetleri nelerdir?

Ofisimiz tarafından aile hukuku ve boşanma kapsamında verilen hizmetler;

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir ve uzaklaştırma talepleri ile itiraz başvuruları,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
 • Evlilik ve mal rejimi sözleşmesi hazırlanması,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
 • Nafakanın indirilmesi (azaltılması), artırılması, kaldırılması ile nafaka talepli tüm davalar,
 • Mal paylaşımı, mal rejiminin tasfiyesi davaları,
 • Velayet davaları,
 • Babalık davaları,
 • Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,

şeklinde olup benzer konulardaki detaylı bilgilendirme için hukuk ofisimizle iletişim kurulabilir.

Kartal boşanma avukatı konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Kartal boşanma avukatı konusunda hukuki yardım ve destek talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki