Kanal İstanbul Kamulaştırma Davaları

Kanal İstanbul Kamulaştırma Davaları
Kamulaştırma Hukuku
Kanal İstanbul Kamulaştırma Davaları

Kanal İstanbul kamulaştırma davaları ve avukatı hakkında genel bilgiler

Bu yazı içeriğinde Kanal İstanbul ile ilgili kamulaştırma davaları ve kamulaştırma avukatı hakkında genel bilgilere yer verilecektir.

Bilindiği üzere Kanal İstanbul, uzunluğunun 40 ila 45 km, yüzey genişliği 145 ila 150 metre, taban genişliğinin yaklaşık 125 metre olduğu telaffuz edilen ve İstanbul’un Avrupa yakasından geçirilecek bir kanal üzerinden Akdeniz ile Karadeniz arasında alternatifi bulunmayan bir geçit olan İstanbul Boğazı’nın gemi trafiğini rahatlatmak için Marmara Denizi ile Karadeniz arasında yapay bir su yolunu temsil etmektedir.

Bir çok tartışmayı da beraberinde getiren proje için pek çok öngörüde bulunulmakta olup bu öngörülerden biri de açılacak kamulaştırma davalarıdır.

Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan değişikliklerle Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış ya da kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 09/10/1956 ile 04/11/1983 tarihleri arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen ya da irtifak hakkı tesis edilmesi suretiyle malikin rızası bulunmaksızın fiili olarak el konulması nedeni ile, mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talebinde bulunulması durumunda bedel tespiti ve diğer işlemler işlemler açısından dava açılmasından evvel öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartı olarak belirlenmiştir.

Kanal İstanbul projesi çevresindeki taşınmazlar ve parsellerin durumu

Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca Sazlıdere Barajı göl alanı içerisinde kalan toplam iki bin dört yüz otuz beş adet parsel içinde;

  • 735 parselin tapusunun DSİ adına alındığı,
  • 150 adet parselin bedellerinin ödendiği ve buna ilişkin olarak tescil davaları açılacağı,
  • 100 adet parselin ise kamulaştırmasız el atma davasının devam ettiği,

bu hususta yayınlanan haberlerden anlaşılmaktadır. Aynı yöndeki haberlere istinaden yukarıda açıklamış olduğumuz parsellerin dışındaki parsellerden bazıları için taşınmaz sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin devam ettiği açıklanmıştır. Bu vesile ile uzlaşma görüşmelerinin tarafları arasında bir sonuç alınamaması halinde ilgili mahkemelerde kamulaştırmasız el atma davası açılabilecektir.

Kamulaştırmasız el atma davalarında taşınmazların değeri, taşınmazın dava tarihindeki niteliğine göre belirlenmektedir. Bu nedenle Kanal İstanbul projesi kapsamındaki taşınmazlar açısından uzlaşma ve kamulaştırma kapsamındaki bedel tespitlerinin olması gerekenden düşük yapılması nedeniyle pek çok kamulaştırmasız el atma davasının açılması mümkün olacaktır.

Bu durum, bahsi geçen konumdaki taşınmaz sahipleri lehine bir imkan yaratmaktadır. Nitekim kamulaştırma için belirlenen bedelin düşük kalması halinde bu davaların açılması halinde taşınmaz sahiplerinin talep edebileceği bedelin artacağı tartışmasızdır.

Kanal İstanbul tapu sınırları

Kanal İstanbul tapu sınırları, projenin ilerleme sürecine devam edilmesi nedeniyle belirlenmeye başladı. Bu kapsamda son gelişme, Kanal İstanbul’un etrafına kurulması planlanan Yenişehir’in, Başakşehir ilçesinin Şahintepe Mahallesi sınırları içerisinde kalan yapı adalarında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi hükümlerine göre hazırlanan imar uygulaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 11.12.2020 tarihinde onaylanması oldu.

Kanal İstanbul kamulaştırma davası avukat konusunda nasıl hukuki danışmanlık hizmeti alabilirim?

Hukuk ofisimiz, Kanal İstanbul projesi kapsamında açılması muhtemel kamulaştırmasız el atma davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte olup 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki