Fiyatları Etkileme Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Fiyatları Etkileme Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Fiyatları Etkileme Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Fiyatları etkileme suçu nedir, fiyatları etkileme suçunun cezası nedir?

Fiyatları etkileme suçu, TCK 237. maddesinde Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; İşçi ücretlerinin ya da besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde ve bu amaçla yalan haber ya da havadis yayan veya başka şekillerde hileli yollara başvuran kişi üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

İşlenen fiil neticesinde besin ya da malların değerlerinin veya işçi ücretlerinin artıp eksilmesi halinde ise ceza üçte biri oranında artırılır.

Failin, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı olması durumunda ceza ayrıca sekizde bir oranında artırılır.

Yasa gerekçesinde düzenleme ile korunmak istenen hukuki yararın, serbest rekabet koşulları kapsamında fiyatların belirlenmesini ihlâl edici hareketlerin engellenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Suçun faili herkes olabilir. Suçun mağduru ise genel olarak toplum ve toplumdaki herkestir.

Suç nasıl oluşur?

Suçun maddi unsuru, yalan haber veya havadis yayınlamak ve başka türlü hileli yollara başvurmaktır.

Fail, yalan haber ya da havadisleri, işçi ücretlerinin, besin veya malların değerlerinin yapay olarak düşmesini veya artmasını sağlamak amaçlı yaymalıdır. Aynı şekilde hileli yollara da aynı amaçla başvurulmuş bulunmalıdır. Suç, temel hali açısından tehlike suçu olduğundan suçun tamamlanması için mutlak sonucun meydana gelmesi gerekmez. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketlerin yapılması ve neticesinde tehlikenin ortaya çıkması ile suç tamamlanır.

Maddenin ikinci fıkrası ile, failin elde etmek istediği sonucun ortaya çıkması durumunda cezanın artırılacağı açıklanmış ve hareketle beraber sonucun meydana gelmesi, netice sebebiyle ağırlaşmış hâl olarak ortaya çıkmaktadır.

Yasa gerekçesi, failin sıfatı, yani ruhsatlı simsar veya borsa tellalı olmasını kişiye verilecek cezayı artıran bir nitelikli unsur olarak açıklamıştır. Bu nedenle failin belirli nitelikleri haiz olması, kişiye bu nedenle daha ağır bir ceza verilmesini gerektiren nitelikli hal şeklinde düzenlenmiştir.

Fiyatları etkileme suçu zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Fiyatları etkileme suçu avukat istanbul

Fiyatları etkileme suçu ve diğer tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki