İdari Dava Dilekçesi

İdari Dava Dilekçesi
Dilekçeler
İdari Dava Dilekçesi
İdari Dava Dilekçesi YAZDIRMAK İÇİN: 
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Yalnızca 3 adımda tüm dilekçelerinizi interaktif olarak yazdırabilir, dilekçeniz yazılırken izleyebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilirsiniz.
1

Formu doldurun ve sizinle iletişime geçilmesini bekleyin
2

Dilekçe yazdırma bedelini ödeyerek dilediğiniz gün ve saate randevunuzu alın
3

Randevu gün ve saatinde dilekçenizin yazılmasını bilgisayarınızın başından takip edebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilir, tamamlandığında vereceğiniz onay ile dilekçenizin e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz

İletişim formunu doldurarak “Gönder” butonuna bastıktan sonra talebiniz bize ulaşır. Ofisimiz tarafından sizinle iletişime geçilerek, bilgilendirme ve ödeme aşamasının ardından vereceğiniz onay ve alacağınız randevu ile, dilediğiniz saatte, bilgisayarınızın başından hiç kalkmadan “Google Documents” sistemi kullanılarak Avukatlarımız ile interaktif ve karşılıklı şekilde dilekçenizin yazılmasını canlı olarak takip ve kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda dilekçenizin yazıldığı esnada, gereken yerlere ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılması konusunda uyarılarda bulunabilir, dilekçenizin tarafınızca onaylanması ile birlikte elektronik posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Hemen başlamak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.  İdari dava dilekçesi nasıl yazılır?

  Yazımız içeriğinde idari dava dilekçesi nasıl yazılır hakkında bir kısım genel bilgilere yer vereceğiz. Bilindiği üzere idari davalar;

  • Danıştay,
  • İdare mahkemeleri,
  • Vergi mahkemesi,

  başkanlıklarına hitaben yazılarak imzalanmış dilekçelerle açılır.

  İdari dava dilekçesinde bulunması gerekenler nelerdir?

  İdari dava dilekçesinde bulunması gerekenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 3. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre dava dilekçesinde;

  • Tarafların ve varsa vekilleri ya da temsilcilerinin adı soyadı veya unvan ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
  • Davaya konu idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
  • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ile bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında davaya ilişkin uyuşmazlık konusu miktar,
  • Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu vergi veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ olunan ihbarnamenin tarih ve numarası ile varsa mükellef hesap numarası,

  Gösterilir.

  İdari dava dilekçesine eklenecek belgeler nelerdir?

  Dava dilekçesine, dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri eklenir. Dava dilekçesi ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

  İdari dava dilekçesi nereye verilir?

  Dava dilekçeleri ile savunmalar ve davalara ilişkin her türlü evrak,

  • Danıştay ya da davanın ait olduğu mahkeme başkanlıkları veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına,
  • İdare yahut vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine,
  • Yabancı memleketlerde ise Türk konsolosluklarına,

  verilebilir.

  İdari dava dilekçesinde dava açma süresi nedir, ne zaman başlar?

  Dava açma süresi, özel kanunlarda ayrı bir sürenin gösterilmediği durumlar açısından Danıştay ve idare mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde ise otuz gündür.

  Bu süreler;

  İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar. Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda ise;

  • Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın,
  • Tebliğ yapılan hallerde ya da tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin,
  • Tevkif yolu ile alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin,
  • Tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı,
  • İdarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği,

  tarihi izleyen günden başlar.

  Tebliğ yapılacak tarafın adresinin belli olmaması durumunda özel kanunlardaki hükümler uyarınca ilan yoluyla bildirim yapılan durumlarda, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş gün sonra işlemeye başlayacaktır.

  İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Fakat bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem ya da uygulanan işlem veya her ikisi aleyhine birden dava açabilir. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.

  İdari dava dilekçesi avukatı istanbul

  İdari dava dilekçesi avukatı istanbul ve idari davalarla ilgili tüm uyuşmazlıklarınızla ilgili olarak Heper Hukuk veDanışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilir, destek taleplerinizi iletebilirsiniz.

  Önceki
  Sonraki