Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu nedir, edimin ifasına fesat karıştırma suçunun cezası nedir?

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, TCK 236. maddesinde Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Kamu kurum ya da kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştiraki ile kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kimse, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Edimin ifasına fesat karıştırma nedeni ile menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılır.

Yasa gerekçesi uyarınca; Sözleşmenin imzalanması ile birlikte ihale süreci sona ermekte ve edimin ifası süreci başlamaktadır. Bu sürecin devamı esnasında edimin ifasına fesat karıştırılması bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun oluşması için, kamu görevlilerinin ve diğer kişilerin bir menfaat temin etmiş olmaları şart değildir. Edimin ifasına fesat karıştırılması nedeniyle menfaat temin edilmiş olması durumunda, ayrıca bu nedenle ceza sorumluluğu doğacaktır.

Edimin ifasına fesat karıştırılmış sayılacak haller TCK 236/2

Türk Ceza Kanunu 236/2 maddesi uyarınca aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması durumunda, edimin ifasına fesat karıştırılmış sayılır;

a) İhale kararında ya da sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın teslim veya kabul edilmesi hali,

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya kabul edilmesi hali,

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemiş olmasına rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi hali,

d) Yapım ihalelerinde eser ya da kullanılan malzemenin şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktara veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul edilmesi hali,

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi hali.

Uzlaşma

Suç, CMK 253. maddesi kapsamında uzlaşma kapsamındaki suçlar arasında yer almamaktadır.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi on beş yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu avukat istanbul

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu ile ilgili tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz ile ilgili olarak Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki