Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma
Aile Hukuku
Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma nedir?

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olup genel bir boşanma sebebidir. Yasanın 166. maddesi bu nedene dayanan boşanma sebebini ve şartlarını düzenlemiştir. Buna göre;

Evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması hali, eşler için boşanma davası açmasına olanak tanımaktadır. Açılan davada davacının kusurunun daha ağır olması durumunda davalının açılan davaya itiraz hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte bu itirazın;

  • Hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olması,
  • Evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar açısından korunmaya değer bir yarar kalmamış olması,

durumunda boşanmaya karar verilebilecektir.

Anlaşmalı boşanma

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması halinde bu durum anlaşmalı boşanmaya da imkan tanımaktadır. Nitekim Türk Medeni Kanunu 166/3 maddesi bu durumu açıklamaktadır. Bu düzenleme uyarınca;

  • Boşanmanın tarafları arasındaki evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması,
  • Eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin diğer tarafça açılan davayı kabul etmesi,

durumunda mahkeme evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğuna karar verir. Bu halde aile mahkemesi hakimince boşanma kararı verilmesi için;

  • Hakimin tarafları bizzat dinleyerek taraf iradelerinin serbest ve kimsenin etkisinde kalmaksızın açıklandığına kanaat getirmesi,
  • Boşanmanın mali sonuçları ile tarafların müşterek çocuklarının durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi (anlaşmalı boşanma protokolünü),

uygun bulması şarttır. Hakim, boşanmanın tarafları ile müşterek çocukların menfaatini dikkate almak suretiyle tarafların anlaştığı konularda gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Hakimce yapılan değişikliklerin taraflarca kabulü üzerine aile mahkemesi tarafından boşanmaya hükmolunur. Bu durumda tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmayacaktır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılması hali

  • Boşanma nedenlerinden herhangi biri sebep gösterilerek açılmış olan davanın reddine karar verilmesi,
  • Ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi,

durumunda sebebi ne olursa olsun ortak hayatın yeniden kurulamamış olması halinde mahkeme tarafından evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin talebi ile boşanmaya karar verilir.

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma avukatı istanbul

Aile hukuku kaynaklı tüm uyuşmazlıklarınız için 08504201155 iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki