İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Hakkında Genel Bilgiler

İhaleye fesat karıştırma suçu nedir, ihaleye fesat karıştırma suçunun cezası nedir?

İhaleye fesat karıştırma suçu, TCK 235. maddesinde Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal ya da hizmet alımı veya satımlarına ya da kiralamalara dair ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İhaleye fesat karıştırma sayılan haller

Aşağıda saymış olduğumuz durumların söz konusu olması halinde yasa uyarınca ihaleye fesat karıştırılmış sayılır. Bu durumlar;

a) Hileli davranışlar;

1. İhaleye katılma yeterliliğine ya da koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye ya da ihale sürecindeki işlemlere katılımlarını engellemek,

2. İhaleye katılma yeterliliğine ya da koşullarına sahip bulunmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,

3. Teklif edilen malların, şartnamede belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılması,

4. Teklif edilen malların, şartnamede belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye alınması,

b) Teklifler ile ilgili olup ihale mevzuatı ya da şartnameler uyarınca gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak,

c) Cebir veya tehdit kullanılması suretiyle veya hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliliğine ya da koşullarına sahip bulunan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle de fiyatı etkilemek için kendi aralarında açık ya da gizli şekilde anlaşma yapmaları.

İhaleye fesat karıştırma suçunun cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi

İhaleye fesat karıştırma suçunun cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi durumunda verilecek temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Fakat, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektirir nitelikli hallerinin gerçekleşmesi halinde, ayrıca bu suçlar nedeniyle cezaya hükmolunur.

Zararın bulunmaması (zarar ortaya çıkmaması) hali

Suçun işlenmesi neticesinde ilgili kamu kurum veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemesi halinde suçun cebir veya tehdit suretiyle işlenmesi durumu hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İhaleye fesat karıştırma suçu zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi on beş yıldır.

İhaleye fesat karıştırma suçu avukat istanbul

İhaleye fesat karıştırma suçu ile ilgili tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki