Devlet Sırlarından Yararlanma Ve Devlet hizmetlerinde Sadakatsizlik Suçu

  • Anasayfa
  • /
  • Ceza Hukuku
  • /
  • Devlet Sırlarından Yararlanma Ve Devlet hizmetlerinde Sadakatsizlik Suçu
Devlet Sırlarından Yararlanma Ve Devlet hizmetlerinde Sadakatsizlik Suçu
Ceza Hukuku
Devlet Sırlarından Yararlanma Ve Devlet hizmetlerinde Sadakatsizlik Suçu

Devlet sırlarından yararlanma ve Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçu nedir, suçun cezası nedir?

Devlet sırlarından yararlanma ve Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçu, TCK 333. maddesinde, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Görevi nedeniyle öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif ya da yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanan veya kullanılmasını sağlayan kimse, beş yıldan on yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Suçun savaş zamanında işlenmesi TCK 333/2

Fiilin, Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenmesi veya Devletin savaş hazırlıklarını ya da savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye sokması durumunda, fail, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmek için görevlendirilen kimse TCK 333/4

Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmek için görevlendirilen kişi, bu görevi sadakatle yerine getirmemesi ve bu fiil nedeniyle zarar meydana gelmesi halinde fail, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçu ihbar etmeyenler TCK 333/4

TCK 333. maddesinde açıklanan suçların işleneceğini haber almasına rağmen bu suçları zamanında yetkililere ihbar etmeyen kişiler, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa dahi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yasa gerekçesi

Yasa gerekçesinde, düzenlemenin birinci fıkrasında Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşlar ya da sınai yeniliklerin görev nedeniyle öğrenip, kendisi veya başkasının yararına kullanmak veya kullanılmasını sağlama fiillerinin cezalandırıldığı açıklanmaktadır. Bu nedenle maddenin birinci fıkrası esasen Devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken fenni ve sınai sırların açıklanmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Suçun faili ise kamu görevlisi olabilir.

Suçun maddi unsuru, fenni keşif ya da yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisi veya başkası yararına kullanmak veya kullanılmasını sağlamaktır.

Maddenin ikinci fıkrasında, suçun ağırlaştırıcı nedenlerine yer verilmiştir.

Maddenin üçüncü fıkrasında, ayrı bir suç tanımlanmaktadır. Burada korunmak istenen yarar, Türkiye tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmeye memur edilen kimsenin bu görevi sadakatle yerine getirmesi temin edilmek istenmektedir. Bu nedenle görevin sadakatle yerine getirilmemesi durumunda, yani Devlete karşı görevde gösterilmesi gerekli özen ve itina dışında ihmal ile hareket edilmiş olması bu suçu meydana getirecektir.

Ancak suçun oluşması için, sadakatle yerine getirilmeyen görev nedeniyle zarar meydana gelme olasılığı ortaya çıkmış olmalıdır. Zarar gelme olasılığı bir cezalandırma koşulu olduğundan failde buna yönelik bir kastın bulunması gerekmez. Esasen suç ihmal niteliğindedir; zira görev sadakatle yani tam olarak yerine getirilmemekte, ihmalde bulunulmaktadır.

Maddenin dördüncü fıkrası, herkes açısından bir ihbar yükümlülüğü getirmektedir. TCK 333. maddesinde açıklanan suçlar açısından bu suçların işleneceğini haber alan her vatandaş, bunu yetkililere ihbar etmekle yükümlüdür. Asıl fiilin teşebbüs derecesinde kalmış olması halinde dahi, ihbarda bulunmayan kişi hakkında yine de cezaya hükmedilecektir.

Devlet sırlarından yararlanma ve Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçu zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi, suçun temel hali açısından on beş yıldır.

Devlet sırlarından yararlanma ve Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçu görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Devlet sırlarından yararlanma ve Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık talepleriniz için ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki