Çiftehavuzlar Boşanma Avukatı

Çiftehavuzlar Boşanma Avukatı
Aile Hukuku
Çiftehavuzlar Boşanma Avukatı

Çiftehavuzlar boşanma avukatı

Yazımızda boşanma hakkında aydınlatıcı bilgiler ve Çiftehavuzlar boşanma avukatı hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Bilindiği üzere boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma şeklinde sonuçlandırılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma söz konusu olduğunda taraflar boşanmanın şartları ve geleceği konusunda ortak bir protokolle anlaşmaya varırken çekişmeli boşanma ise anlaşmalı boşanmanın mümkün olmadığı hallerde söz konusu olacaktır.

Boşanma davası nerede açılmalıdır?

Boşanma hakkında pek çok soru gelmekle birlikte ilk aldığımız sorulardan biri de davanın nerede açılması gerekliliğine ilişkindir. Zira boşanma davası açmak konusunda kararını veren kişinin ilk ihtiyacı olan bilgilerden biri de budur. Boşanma davalarının takibinde genel yaklaşım herhangi bir hataya maruz kalınmaması açısından konunun avukat aracılığı ile takip edildiği bilinmekte olup tavsiye edilen yaklaşım da bu şekildedir. Bunun yanında kişinin kendi boşanma davasını bizzat takip etmesi de mümkündür. Boşanma davasının nerede açılması gerektiği hususuna mevcut mevzuatta açıklık getirilmiş olup boşanma davasının;

  • Davanın tarafı olan eşlerden birinin yerleşim yeri,
  • Yahut dava açılmadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerin,

aile mahkemesinde açılması gerekmektedir.

Boşanmada müşterek çocukların velayeti kime verilecektir?

Yine boşanmanın gündeme geldiği durumlarda merak edilen pek çok sorudan bir başkası da müşterek çocukların velayetinin boşanmanın taraflardan hangisine verileceğidir. Zira boşanma neticesinde yeni bir hayat kurmak isteyen taraf, aynı zamanda çocuklarının velayetine de kavuşmak istemekte ve bu konuya öncelik tanımaktadır. Burada bilinmesi gereken en önemli kriter, hakim tarafından boşanmada velayet hususunda karar verilirken müşterek çocuk ya da çocukların üstün yararının dikkate alınacağı olmalıdır. Boşanan kişinin yeniden evlenmesi yahut işini kaybetmesi veya gelirinin düşmesi ise velayetin sonradan değiştirilmesi için tek başına yeterli değildir. Velayet hususunda karar verilirken müşterek çocuğun yaşının küçük olması ile anne sevgisi ve şefkatine muhtaçlık durumu da önemle gözetilen kriterler arasında bulunmaktadır.

Açıkladığımız durumlar haricinde velayetin babaya verilip verilmeyeceği de sorulan pek çok soru arasında yer almaktadır. Velayete karar verilmesi anında boşanmanın tarafı olan annenin ağır bir hastalığının bulunması yahut velayetin anneye verilmesini açıkça engelleyen önemli bir durumun mevcudiyeti halinde velayetin babaya ait olması da söz konusu olabilecektir. Bu sebeple hukukumuzda velayetin kime verileceği takdir edilirken hakime geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır.

Boşanmada nafaka ve tazminat miktarı ne kadar?

Boşanmada nafaka ve tazminat miktarı da tarafların geleceğini ilgilendiren önemli konular arasında yer almaktadır. Hakim tarafından boşanma davası açılmasından başlayarak kararın kesinleşmesine kadar olan dönemde tedbir nafakasına hükmedilebilecektir. Boşanma davasının avukat tarafından takibinin yanında kişinin davayı bizzat açtığı durumlarda da tedbir nafakası talebinde bulunulabilecektir. Bunun yanında boşanma kararının kesinleşmesinden sonra ilerisi için boşanan taraf açısından yoksulluk, müşterek çocuklar için ise iştirak nafakasına hükmedilebilecektir. Nafaka ile tazminat tutarlarının tespitinde tarafların ekonomik ve sosyal durumu da araştırılmakta ve verilecek kararda dikkate alınmaktadır.

Boşanmada tazminatın söz konusu olduğu durumlarda aile mahkemesi hakimi tarafından tazminat talebinde bulunan tarafın yasa uyarınca;

  • Mevcut veya beklenen menfaatlerinin boşanmadan ötürü zedelenmiş olması,
  • Talepte bulunanın diğerine oranla kusursuz veya daha az kusurlu olması,

kriterleri göz önünde bulundurulacak olup bu durumda tazminat talebinde bulunan taraf lehine uygun bir tazminat ödenmesine hükmedilebilecektir. Açıklamış olduğumuz hususlar davanın görülmesi sırasında tespit edilecek olup bu nedenle dava öncesinde ileride ödenecek tazminat miktarının bilinmesi ve önceden tespiti mümkün değildir.

Çiftehavuzlar boşanma avukatı telefon

Çiftehavuzlar boşanma avukatı ve boşanmaya ilişkin diğer sorularınızla ilgili detaylı bilgi için 08504201155 şeklindeki iletişim hattımızdan Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki