Bahis Oynatma Suçu Cezası Nedir?

Bahis Oynatma Suçu Cezası Nedir?
Ceza Hukuku
Bahis Oynatma Suçu Cezası Nedir?

Yasadışı bahis oynatma suçu nedir?

Yasalarımıza göre bahis veya şans oyunları, ancak kanunun verdiğe yetkiye dayalı olarak oynatılabilmektedir. Buna göre bahis oynatma fiili, yasanın vermiş olduğu yetkiye dayalı olmasına ya da olmamasına göre ikiye ayrılmıştır. Yasanın verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayanan sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatan ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayan kişilerinse cezalandırılacağı öngörülmüştür. Bu yazımızda yasadışı bahis oynatma suçu cezası hakkında genel bilgilere yer verilecektir.

Yasadışı bahis oynatma cezası nedir?

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakaları ile ilgili sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatan ya da oynanmasına yer veya olanak sağlayan kişiler, cezanın alt sınırı üç yıl olmak üzere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Peki yurt dışında oynanan müsabakalarla ilgili durum nedir.

Yurt dışında oynanan spor müsabakaları ile ilgili sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının internet suretiyle ve diğer şekillerde erişim sağlayarak Türkiye ülkesinden oynanmasına olanak sağlayan kişilerin de, cezanın alt sınırı dört yıl olmak üzere dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı yasada açıkça yer almaktadır.

Yasaya aykırı şekilde bahis oynatmak amacıyla erişim sağlanan sitelerin yurtdışı kaynaklı olup olmadığının duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespiti önem taşımaktadır. Eylemin yalnızca yurt içinde oynatılan spor müsabakalarına dair bahis oynatmak olduğu anlaşıldığında yalnızca bu suçtan dolayı ceza verilecektir. Sanığın yurt dışındaki müsabakalarla ilgili bahis oynatmak eylemine dair herhangi bir delil bulunmadığı durumlarda bu nedenle cezalandırma yapılmayacaktır.

7258 sayılı yasa uyarınca bahis veya şans oyunları ile bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişilerin de cezalandırılacağı öngörülmüştür.  Bu kişiler ise üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Genel olarak yargılanan kişilerin oynanan maçlarla ilgili bahis oynattığına dair kesin bir delil elde edilemediği durumlarda ise ceza verilmemektedir.

Kişileri reklam vermek veya diğer şekillerle spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik nedir?

Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek yasanın suç saydığı fiillerden biridir. Bu kişiler de bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar da adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanların cezası nedir?

Kanunun verdiğe yetkiye dayalı olmaksızın, spor müsabakaları üzerinden sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlarda durum nedir? Bu kişiler mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beşbin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan yada suçun konusunu oluşturan eşyanın durumu nedir?

Kanunun verdiğe yetkiye dayalı olmaksızın 7258 sayılı yasanın 5. maddesi kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değerleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilmektedir.

Bahis oynatma suçu için yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerinin durumu ne olur?

Yukarıda açıkladığımız suç tipinde iş yerlerinin durumu da önem taşımaktadır. Bu suçun gerçekleşmesi halinde bahis oynatılan iş yerlerinin surumu ne olacaktır. 7258 sayılı yasanın 5. maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak bu madde kapsamına giren suçların işlendiği iş yerleri mahallin en büyük mülki idare amirince herhangi bir ihtarda bulunmaksızın üç ay süre ile mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip iş yerleri ruhsatları ise beş iş günü içerisinde iptal edilir.

Bahis oynatma suçu avukat istanbul

  • Yasadışı bahis oynatma suçu,
  • Yasadışı bahis oynama suçu,
  • Yasadışı bahis oynamanın cezası,
  • Yasadışı bahis oynatmanın cezası,
  • Bahis avukatı,

ve benzeri konulardaki talepleriniz ile ilgili olarak Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki