Babalık Davası Hakkında Genel Bilgiler

Babalık Davası Hakkında Genel Bilgiler
Aile Hukuku
Babalık Davası Hakkında Genel Bilgiler

Babalık davası nedir, nasıl açılır?

Yazımız içeriğinde babalık davası ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Çocuk ile baba arasındaki soy bağı, çocuk ile ana arasındaki kurulmasından farklıdır. Çocuk ile anne arasındaki soy bağı doğum veya evlat edinme yolu ile kurulurken, baba ile çocuk arasındaki soy bağı babalık karinesi, anne ile evlilik, tanıma, babalık davasında hakim hükmü ile veya evlat edinme yolu ile kurulur. Bu yazıda çocuk ile baba arasında soy bağı kurulabilmesi için başvurulan babalık davası hakkında açıklamalara yer vereceğiz.

Çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuğu ister. Kamu düzenine ilişkin bir davadır. Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Bu davayı açma hakkı anne ve çocuğa ayrı ayrı tanınmıştır. Bu dava taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri aile Mahkemesinde açılır.

Dava kime karşı açılır?

Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık karinesine dayanan bir davadır. Davalının çocuğun doğumundan önceki 300. gün ile 180. gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması babalık karinesi sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Ancak dava sırasında baba olduğu iddia edilen kişinin çocuğun babası olmaksızın olanaksızlığı veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının daha fazla olduğu ispatlanırsa karine geçerliliğini kaybeder ve dava reddedilir.

Açılan dava, Cumhuriyet Savcısına ve hazineye; dava anne tarafından açılmışsa kayyuma, kayyum tarafından açılmışsa anneye ihbar edilir.

Babalık davası ne zaman açılır?

Bu dava çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Annenin dava hakkı, çocuğun doğumundan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Hak düşürücü süre

Çocuğun açacağı babalık davasında hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Çocuk ile başka bir erkek arasında soy bağı ilişkisi varsa bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihten işlemeye başlar.

Anne, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarının aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

1-Doğum giderleri,

2-Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,

3-Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler,

Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

Babalık davası ne kadar sürer?

Babalık davalarının süresi, uygulamada mahkemenin iş yoğunluğu, davanın usulüne göre takip edilip edilmediği, tarafların sunmuş oldukları deliller ve görülen davayı geciktirebilecek herhangi bir durumun var olup olmadığına göre değişebilmekte olup davanın avukat vasıtası ile takip edilmesi sürecin hızlandırılmasında etkili olmaktadır.

Babalık davası avukatı istanbul

Babalık davası avukatı istanbul ve aile hukuku ile ilgili tüm uyuşmazlıklarda hızlı, çözüm odaklı ve yaratıcı çözümler üretmek adına 08504201155 numaralı hattımızdan hemen bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki