Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret Suçu Hakkında Genel Bilgiler

 • Anasayfa
 • /
 • Ceza Hukuku
 • /
 • Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçu nedir?

Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçu, 25.07.1951 kabul tarihli ve 5816 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Bu yasa uyarınca Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden ya da söven kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 • Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden,
 • Kıran,
 • Bozan,
 • Kirleten,

kişilere bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse, asıl failmiş gibi cezalandırılır.

Yukarıda açıklamış olduğumuz suçların; iki ya da daha fazla kimse tarafından toplu şekilde veya umumi ya da umuma açık mahallerde veya basın yoluyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza, yarı oranında artırılır.

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı suçların zor kullanılarak işlenmesi ya da bu suretle işlenmesine teşebbüs olunması durumunda kişiye verilecek ceza bir misli artırılır.

Resen takibat

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yazılı suçlar nedeni ile Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır. Bunun anlamı, sözü edilen suçlar nedeniyle cumhuriyet savcılıkları, bu hususta bir şikayet bulunmasa dahi re’sen harekete geçecektir.

Sosyal medya üzerinden Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçu

Hakaret, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde bir fiil ya da olgu isnat etmek olarak tarif edilebilir. Bu durumda eylemin kişinin yüzüne karşı ya da yokluğunda işlenmesi arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu durumda emsal kararlar uyarınca failin bir kişinin duyabileceği şekilde yokluğunda hakaret etmesi halinde suçun oluşacağı açıklanmıştır. Bu durumda;

 • Atatürk’ün aziz hatırasına yönelik düşünce ve kanaat içermeyen,
 • Doğrudan küçük düşürücü nitelikte ve Atatürk’ün onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olan,

paylaşımlarda Atatürk’ün hatırasına hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu neticesine varılabilmektedir. Bu halde sanıkların eyleminin internet ortamında ikiden fazla kişinin duyabileceği şekilde gerçekleşmesi durumunda verilen cezalarda artırıma gidilmesi söz konusu olabilecektir.

Suç işleme kastı ve ifade özgürlüğü

Yazımızda açıklamış olduğumuz durumlarda her ne kadar suç işleme kastı ile hareket edilmediği, suça konu paylaşımların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kalması gerektiğine yönelik savunma yapılması halinde dahi sosyal paylaşım siteleri üzerinden yapılan paylaşımların;

 • Düşünceyi açıklama,
 • Düşünceyi yayma hürriyeti,
 • Eleştiri,

sınırlarını aştığı, şeref ve itibarı ihlal edici nitelikte olduğu kabul edilebilmektedir.

Hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri

Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçu ile ilgili avukat ve hukuki danışmanlık hizmetleri için hukuk ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızı arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Önceki
Sonraki