Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması – El Değiştirmesi Suçu

  • Anasayfa
  • /
  • Ceza Hukuku
  • /
  • Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması – El Değiştirmesi Suçu
Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması – El Değiştirmesi Suçu
Ceza Hukuku
Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması – El Değiştirmesi Suçu

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması – el değiştirmesi suçu nedir, suçun cezası nedir?

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması – el değiştirmesi suçu, TCK 174. maddesinde Genel Tehlike Yaratan Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Yetkili makamlardan gereken izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal ya da biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddeleri imal etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.

Açıklanan fiillerin suç işlemek için kurulan bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Patlayıcının önemsiz tür ve miktarda satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması durumunda kişi hakkında, kullanılış amacı da gözetilerek bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun oluşabilmesi için;

  • Yetkili makamların izninin bulunmaması,
  • Suç kapsamına giren maddeleri imal etmek, işlemek ya da kullanmak amacı ile belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesi

gerekir. Söz konusu maddelerin hukuka uygun şekilde kullanımının aksi ispat edilmedikçe kişiye ceza verilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca suç, seçimlik hareketli suçlardan olup madde içeriğinde açıklanan şekillerden herhangi birinin işlenmesi suretiyle oluşabilir.

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması – el değiştirmesi suçu cezayı ağırlaştıran nedenler

Açıklanan fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi, cezanın artırılması sebebini oluşturmaktadır.

Görevli mahkeme

Bu suç türü açısından yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Zamanaşımı

TCK 174. maddesinde açıklanan suçun dava zamanaşımı, birinci ve ikinci fıkrasında açıklanan suçlar açısından on beş yıldır. Üçüncü fıkrasında açıklanan suç açısından ise sekiz yıldır.

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması – el değiştirmesi suçu avukat istanbul

Ceza avukatı istanbul, tck 174 ve diğer türlü hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan ofisimize ulaşabilirsiniz.

 

Önceki
Sonraki