Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçu

  • Anasayfa
  • /
  • Ceza Hukuku
  • /
  • Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçu
Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçu
Ceza Hukuku
Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçu

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu nedir, suçun cezası nedir?

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu TCK 175. maddesinde Genel Tehlike Yaratan Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; Akıl hastası üzerinde gözetim ve bakım yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. TCK 49. maddesi uyarınca süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az olamaz.

Yasa gerekçesine göre; Düzenleme ile akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerin bu yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlike arz edebilecek ölçüde ihmal etmesi, cezalandırılmaktadır. Madde düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere fiil somut tehlike suçu niteliğindedir.

Suçun oluşması bakımından mutlak bir zararın doğması aranmaz. Suç, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişinin bu yükümlülüğünü başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesi sureti ile tamamlanır.

Bu ihmal neticesinde başkalarının hayatı, sağlığı ya da malvarlığına yönelik bir zarar meydana gelirse, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişi, fiilin sebep olduğu sonuç açısından kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır. Suç, kasten işlenebilen suçlardandır. Kişinin suçun faili olabilmesi için akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunmalıdır. Aksi halde suçun faili olması mümkün değildir.

Görevli Mahkeme

Bu suç için için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

İştirak

TCK 37. maddesi uyarınca; Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu avukat istanbul

  • TCK madde 175,
  • Ceza avukatı istanbul,
  • Bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali,

ve benzeri konulardaki tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki