Tedbir Nafakası Hakkında Genel Bilgiler

Tedbir Nafakası Hakkında Genel Bilgiler
Aile Hukuku
Tedbir Nafakası Hakkında Genel Bilgiler

Tedbir nafakası nedir?

Tedbir nafakası Türk Medeni Kanunu 169. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Boşanma veya ayrılık davası açılmasından sonra hakim, davanın devamı esnasında gerekli olan ve özellikle de eşlerin barınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden alır.

Nafakadan ise emsal Yargıtay kararlarında “bir kimsenin geçimini temin için yapılan nakdi veya ayni yardım olarak” açıklanmıştır.

TMK 182. maddesi uyarınca velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Aynı zamanda TMK 197. maddesi uyarınca eşlerin ergin olmayan çocukları bulunması halinde hakim, anne ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır.

Ne zaman başlar?

Tedbir nafakasına boşanma davasının açılmasından itibaren taraflar arasındaki boşanma kararının kesinleştiği tarihe kadar kadar geçici bir önlem olarak karar verilir.

Tedbir nafakası ne zaman ödenir?

Tedbir nafakasına karar verildiği tarihten itibaren nafaka borçlusunun yükümlülüğü başlar. Bu kapsamda tedbir nafakası, nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısı eşin hesabına ödenebileceği gibi ödenmediği takdirde icra takibine de konu yapılabilir.

Tedbir nafakası ödenmezse ne olur?

Tedbir nafakası ödenmezse, nafaka alacaklısı veya vekili tarafından nafaka borçlusuna karşı icra takibi başlatılabileceği gibi icra ceza hakimliğine şikayette de bulunulabilir. Bu hususa İcra İflas Kanunu 344. maddesinde açıkça yer verilmiştir.

“Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası” başlıklı bu madde uyarınca; Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlu hakkında, alacaklının bu konudaki şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapis cezasının uygulanmasına başlanmasından sonra kararın gereği yerine getirilmesi (borçlunun borcunu ödemesi) halinde borçlu tahliye edilir.

Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebi ile dava açmış olması halinde, ileri sürmüş olduğu sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması, bu davanın sonuna bırakılabilir.

Tedbir nafakası ne kadar, kaç liradır?

Boşanma davasının başlangıcında aile mahkemesi tarafından tarafların ekonomik ve sosyal durum araştırması yapılır. Bu araştırma yapıldıktan sonra tedbir nafakasını kimin hangi tutarda ve ne kadar süre ile ödemesi gerektiğine hakim tarafından karar verilir.

Tedbir nafakası şartları

  • Tedbir nafakasına hakim tarafından Türk Medeni Kanunu 169. maddesi uyarınca kendiliğinden hükmedilir.
  • Tedbir nafakasına hükmedilmesi için tarafların kusurlu olup olmadığı araştırılmaz.
  • Tedbir nafakasında borçlunun ödeme gücü dikkate alınır.
  • Tedbir nafakasında lehine hükmedilen kişinin ihtiyacı göz önünde bulundurulur.
  • Tedbir nafakasına tarafların bu hususta talebi olmasa da TMK 169. maddesi gereğince hükmolunur.
  • Tedbir nafakası para olarak ödenir ve ödenmesine dava tarihinden itibaren karar verilir.

Tedbir nafakasının artırılması

Koşullarının oluşması halinde hakim tarafından tedbir nafakasının artırılmasına karar verilebilir. Bu durumda belirleme yapılırken tedbir nafakasına konu çocukların yaşları, eğitim durumları nedeni ile ihtiyaçların artması, ülke ekonomisindeki gelişmeler ve enflasyon nedeni ile paranın satın alma gücünün azalması ve benzeri hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle hakkaniyet ilkesi de dikkate alınır.

Tedbir nafakası avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki