Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Bankacılık ve Finans Hukuku
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedir, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Türk Ceza Yasası 104. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, yine şikayet aranmaksızın on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda suçun faili erkek ya da kadın olabilir. Suçun mağduru ise 15 yaşını bitirmiş olan çocuktur. Suçun oluşması için cebir tehdit veya hileye başvurulmamış olması şartı aranmıştır. Bu şekilde gerçek bir rıza aranmaktadır. Mağdurun rızasının bulunmadığı durumlarda çocuğun cinsel istismarı hali, yani TCK 103. maddesi uygulama alanı bulacaktır.+

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kasten işlenebilen bir suçtur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halleri

Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, mağdurun şikayetinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, fail hakkında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, yine şikayet aranmaksızın on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Teşebbüs

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda suçun teşebbüs aşamasında kalması mümkündür. Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz (TCK Md.36). Fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.

İçtima

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna iştirak

Bu suç türünde birlikte fail olma durumu, suçun bizzat işlenebilen bir suç tipi olması nedeni ile mümkün değildir. Aynı olay kapsamında reşit olmayan kişi ile cinsel ilişkiye giren kişilerden her biri suçun ayrı ayrı failidir. Ancak suça yardım etme ve azmettirme uygulama alanı bulabilmektedir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu şikayet

Bu suç türünde suçun temel hali açısından suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Ancak yasa maddesinin 2. ve 3. fıkrasında yer alan durumlar açısından suçun faili, şikayet aranmaksızın cezalandırılacaktır.

 

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, reşit olan biriyle ilişkiye girmenin cezası, reşit biriyle ilişki, reşit olmadan hamile kalmak, kendi rızasıyla ilişki ve benzeri hukuki konularda danışmanlık ve her türlü talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisimize ait 08504201155 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki