Nafaka Alacağı Haczedilebilir mi?

Nafaka Alacağı Haczedilebilir mi?
İcra ve İflas Hukuku
Nafaka Alacağı Haczedilebilir mi?

Nafaka alacağı haczedilebilir mi, nafaka parasına haciz konulabilir mi?

Nafaka alacağı haczedilebilir mi sorusu çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Zira geçim parası olarak hükmedilen nafaka alacağının kişinin bir başka borcundan dolayı haczedilip haczedilemeyeceği önem taşımakta. Peki nafaka alacağının haczedilmesi mümkün mü? Yazımızda bu soruya yanıt aramaya çalışacağız.

Bunun için öncelikle İcra İflas Kanunu 83. maddesine değinmekte yarar görüyoruz. Bilindiği üzere İİK 83. maddesinde ilama müstenit olmayan nafakalar kısmen haczi caiz olan şeyler arasında sayılmıştır. Bu halde ilama müstenit olan ve olmayan nafaka alacağına açıklama getirmek gerekmektedir.

İlama müstenit olan nafaka alacağı nedir?

İlama müstenit olan nafaka alacağı, dava devam ederken hakimlik tarafından kişinin yaşamını sürdürmek için öncelikle ve zaruri olarak hükmedilen bir para şeklinde tanımlanmakta ve bu alacağın verilen ara karar ile takibe konulmasındaki amaç olarak, davanın neticesinin beklenmeksizin nafakanın bir an evvel tahsili gerekçe gösterilmektedir.

İlama müstenit olmayan nafaka alacağı nedir?

İlama müstenit olmayan nafaka alacağı ise bir Yargıtay kararında;

Sözleşmeye dayanan, yani zorunlu olması nedeni ile hakimlikçe hüküm altına alınan nafaka değil, tarafların serbest iradeleri ile belirleyerek ödedikleri iradlar olarak açıklanmıştır.

Bu hali ile ilama müstenit olan nafaka alacaklarının birikmiş olması halinde dahi haczinin mümkün olmadığı yerleşmiş bir uygulamadır. Son zamanlarda bir başka Yargıtay kararında da bu konuya önemle değinilmiştir.

Birikmiş nafaka alacağına haciz konulması üzerine haczin kaldırılması talepli başvuru yapılmış,  birikmiş nafaka alacağının alelade alacak olduğu gerekçesi ile verilen şikayetin reddine ilişkin karar incelemeye konu olmuştur.

Nafaka alacağı alelade alacak mıdır? Birikmiş nafaka alacağı haczedilebilir mi?

Yargıtay tarafından verilen kararda birikmiş nafaka alacağının alelade alacaklardan olmadığı açıklanmıştır. Buna gerekçe olarak, nafakanın kişinin yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu öncelikli ve zaruri olarak hükmedilen bir para olduğu, bu paranın birikmiş olarak tahsil edilmesinin nafakayı alelade bir alacağa dönüştürmeyeceği gösterilmiştir.

Ayrıca nafaka alacaklısının dilediği an, kendisi lehine hükmedilen nafakayı alma imkanına sahip olması gerektiği anlatılmıştır. Bu durumda birikmiş nafaka alacaklarının da haczinin mümkün olmadığının kabulü gerekmektedir.

Nafaka alacağı haczedilebilir mi konusu ve benzeri konulardaki detaylı bilgi ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile 08504201155 iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki