Menfi Tespit Davası Dilekçesi

Menfi Tespit Davası Dilekçesi
Dilekçeler
Menfi Tespit Davası Dilekçesi
Menfi Tespit Davası Dilekçesi YAZDIRMAK İÇİN: 
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Yalnızca 3 adımda tüm dilekçelerinizi interaktif olarak yazdırabilir, dilekçeniz yazılırken izleyebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilirsiniz.
1

Formu doldurun ve sizinle iletişime geçilmesini bekleyin
2

Dilekçe yazdırma bedelini ödeyerek dilediğiniz gün ve saate randevunuzu alın
3

Randevu gün ve saatinde dilekçenizin yazılmasını bilgisayarınızın başından takip edebilir, gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptırabilir, tamamlandığında vereceğiniz onay ile dilekçenizin e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz

İletişim formunu doldurarak “Gönder” butonuna bastıktan sonra talebiniz bize ulaşır. Ofisimiz tarafından sizinle iletişime geçilerek, bilgilendirme ve ödeme aşamasının ardından vereceğiniz onay ve alacağınız randevu ile, dilediğiniz saatte, bilgisayarınızın başından hiç kalkmadan “Google Documents” sistemi kullanılarak Avukatlarımız ile interaktif ve karşılıklı şekilde dilekçenizin yazılmasını canlı olarak takip ve kontrol edebilirsiniz.

Aynı zamanda dilekçenizin yazıldığı esnada, gereken yerlere ekleme, çıkarma ve düzeltmeler yapılması konusunda uyarılarda bulunabilir, dilekçenizin tarafınızca onaylanması ile birlikte elektronik posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Hemen başlamak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.Menfi tespit davası dilekçesi nedir?

Yazımız içeriğinde menfi tespit davası dilekçesi hakkında bazı açıklayıcı bilgilere yer vereceğiz. Bildiğimiz üzere borçlular, kendilerine karşı yöneltilen icra takibinden önce yahut takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat etmek üzere menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir taleple açılacak dava için hazırlanması gereken dava dilekçesi de menfi tespit davası dilekçesi ismini almaktadır.

İcra takibi açılmadan önce ve açıldıktan sonraki menfi tespit davalarında takibin durdurulması

  • Menfi tespit konulu talep üzerine icra takibi açılmadan evvel açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme tarafından,
  • Alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak kaydı ile gösterilecek teminat karşılığında,

icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

Yasa uyarınca icra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile icra takibinin durdurulmasına karar verilemeyecektir. Bununla birlikte, borçlu veya vekili tarafından gecikmeden doğan zararların karşılaması ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak kaydı ile teminat gösterilmesi durumunda, mahkemeden ihtiyati tedbir yolu ile icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesi talebinde bulunulabilecektir.

Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması

Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması durumunda ihtiyati tedbir kararı kaldırılır. Talepte bulunulan işleme dair hükmün kesinleşmesi halinde ise alacaklı ihtiyati tedbir nedeni ile alacağını geç almış olması nedeni ile ortaya çıkan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar, aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu durumda hakim tarafından takdir olunacak zarar, İcra İflas Kanunu uyarınca her durumda yüzde yirmiden aşağı tayin edilemeyecektir.

Menfi tespit davasının borçlu lehine sonuçlanması

Menfi tespit davasının borçlu lehine sonuçlanması durumunda takip derhal durur. Bu konuda verilecek ilamın kesinleşmesi ile içeriğine göre ve ayrıca başka bir hükme gerek kalmaksızın icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçlunun menfi tespit davası açmak zorunda kalmasını gerektiren icra takibinin haksız ve kötü niyetli olduğunun anlaşılması durumunda, borçlu tarafından bu hususta yapılacak talebi üzerine, dava nedeni ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilebilecektir. Bu nedenle takdir olunacak zarar, yasa uyarınca haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamayacaktır.

Borçlunun, menfi tespit davası nedeni ile tedbir kararı almamış ve borcun da ödenmiş olması durumunda, görülen davaya istirdat davası olarak devam edilir.

  • Takibe itiraz etmemiş olan,
  • Yahut itirazının kaldırılmış olması nedeni ile borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek zorunda kalan,

kişiler, borcu ödediği tarihten itibaren bir yıl içinde, genel hükümler dairesinde mahkemeye başvurmak suretiyle paranın geriye alınmasını talep edebilir.

Menfi tespit davası dilekçesi nereye verilir?

Dilekçe, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesine sunulabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesine de verilebilecektir.

Menfi tespit davası dilekçesi avukatı istanbul

Menfi tespit davası dilekçesi avukatı istanbul ve tüm hukuki destek taleplerinizle ilgili olarak 08504201155 şeklindeki iletişim hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki