Kötü Muamele Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Kötü Muamele Suçu Hakkında Genel Bilgiler
Ceza Hukuku
Kötü Muamele Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Kötü muamele suçu nedir, kötü muamele suçunun cezası nedir?

Bu makalemizde kötü muamele suçu hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Suç, TCK 232. maddesinde Aile Düzenine Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, cezanın alt sınırı iki ay olmak üzere bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun faili ve mağduru, aynı konutta bir arada yaşayan kişilerdir.

Kötü muamele suçu nasıl oluşur?

Suçun oluşması için aynı konutta yaşayanların aile olması ve aralarında akrabalık ilişkisi bulunması şart değildir. Ancak bu kişilerin birlikte yaşama iradesine sahip olmaları ve bu niyetle aynı evi paylaşıyor olmaları gerekir.

Hakkında genel bilgilere yer verdiğimiz Türk Ceza Kanunu 232. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçunun oluşabilmesi için mağdura yönelik kötü muamele niteliğindeki fiiller süreklilik arz etmelidir.

Bu bağlamda her türlü kötü muamelenin bu suçun oluşmasına sebebiyet vermeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Emsal yargı kararlarında kişiyi yarı aç veya susuz bırakma, uyku uyutmama, zor koşullarda çalışmaya zorlama eylemleri buna örnek olarak gösterilmektedir.

Yasa gerekçesi uyarınca da; Her türlü kötü muamele suçun oluşması için yeterli değildir. Bunun için kötü muamelenin merhamet, acıma ve şefkatle bağdaşmayacak ölçüde ve nitelikte bulunması gerekir. Kötü muamelenin kişide basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüyü aşan bir etki meydana getirmiş olması halinde artık kasten yaralama suçu ile hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Disiplin yetkisinin kötüye kullanılması suçu nedir, suçun cezası nedir?

TCK 232. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek, bir meslek ya da sanat öğretmekle yükümlü bulunduğu kişi üzerinde, sahip olduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 232. maddenin ikinci fıkrası ile fail ile suçun mağduru arasındaki belli bir ilişkiden kaynaklanan disiplin yetkisinin kötüye kullanılması farklı bir suç şeklinde düzenlenmiştir. Yasa gerekçesinde TCK 232/2 maddesinde açıklanan disiplin yetkisinin eğitim hakkının doğal bir sonucu olduğu ve bu yetki olmadan söz konusu hakkın kullanılamayacağı açıklanmıştır. Buna göre disiplin yetkisi, kişinin bedensel ve ruhsal sağlığının bozulmasına neden olmayacak veya bir tehlikeye maruz kalmasını sonuçlamayacak derecede kullanılabilecektir.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Kötü muamele suçu avukat istanbul

Kötü muamele suçu ve diğer tüm hukuki konulardaki danışmanlık ve talepleriniz ile ilgili olarak Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

Önceki
Sonraki