Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu Hakkında

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu Hakkında
Ceza Hukuku
Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu Hakkında

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu nedir, suçun cezası nedir?

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu TCK 233. maddesinde Aile Düzenine Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır. Buna göre; Aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim ya da destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişinin hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli şekilde birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk etmesi halinde üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Velayet hakları kaldırılmış olsa bile, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen eksikliği nedeni ile çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana ya da baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun faili, aile hukuku anlamında bakım, eğitim ya da destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişidir. Suçun mağduru ise bu kapsamda olup da kendisine karşı bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği kişilerdir.

Suç nasıl oluşur

Suç, tehlike suçu olduğundan oluşması için mutlak surette bir zararın meydana gelmesi gerekmemektedir. Ayrıca seçimlik hareketlerle işlenebilir. Bu nedenle aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim ya da destek olma yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmemesi suçun oluşması için yeterlidir.

Burada kişi, bu yükümlülüğü bulunan kişileri fiilen terk etmemekte ancak yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Fiilen terkin söz konusu olduğu durumlarda ise Terk başlıklı TCK 97. maddesi uygulama alanı bulacaktır. Açıklanan fiillerin aynı zamanda şiddet içermesi halinde bu nedenle ayrıca cezalandırma yoluna gidilecektir.

Uzlaşma

Suç, CMK 253. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamındaki suçlar arasında yer almaktadır.

Şikayet

Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı kılınmıştır. Şikayetten vazgeçilmesi halinde düşme kararı verilir.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu avukat istanbul

Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan hukuk ofisimize ulaşabilir, randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Önceki
Sonraki